سیدمجیدحسینی:
در شهرداری اصولگرایان هم روی ریل رفسنجانی و کرباسچی حرکت کردند

در شهرداری اصولگرایان هم روی ریل رفسنجانی و کرباسچی حرکت کردندگروه اجتماعی: ريل گذاری غلط رفسنجانی و كرباسچی را اصولگرايان هم بعدا پیگيری كردند و تراكم تا خرخره فروختند؛ فكر نكنيد آنها عليه‌السلام بودند. در گران سازی زندگی ما، همه همدستند!

به گزارش بولتن نیوز، سید مجید حسینی در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی نوشت : ببينيد چطور آقای رفسنجانی، مدير سالهای بلند شهرداری، رييس شورای مركزی كارگزاران (بزرگترين حزب ليبرال ايران) و رئيس شورای شهر پايتخت، در مناظره به خاطر فرار از مسئوليت گران كردن شهر، حقيقت را پنهان می‌كند.

چند سال پيش خودش از گرفتن تراكم از شهرداری صحبت می‌كند و حالا محكم می‌گويد: تو دروغ می‌گويی، دولت داده است!

مشكل ما امروز مسئولينی هستند كه صريح در چشم مردم نگاه می‌كنند و همه‌ی آنچه انجام داده‌اند عليه مردم را كتمان می‌كنند!

بیشتر بخوانید:مسئله ما اكنون خوی بالانشينی و كاخ نشيني و آقازادگی افرادی مثل محسن رفسنجانی است!

مترو جز بهترين كارهای پر هزينه‌ی اينها بود؛ به كارهای اينها در صنعت خودرو، سدها و هواپيمايی كه برسيم، تازه اول مصيبت است.

{$sepehr_media_1656482_400_300}

 پی‌نوشت: ريل گذاری غلط رفسنجانی و كرباسچی را اصولگرايان هم بعدا پیگيری كردند و تراكم تا خرخره فروختند؛ فكر نكنيد آنها عليه‌السلام بودند. در گران سازی زندگی ما، همه همدستند!