یک کاربر توییتر،
وزیر اقتصاد گویا متن لوایح خودش را هم نخوانده امضا می‌کند!

به گزارش بولتن نیوز، وزیر اقتصاد گفته که دولت طرح دو فوریتی به مجلس داده که تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی از ۴٢٠٠ به ETS رو امسال اجرا نکنن.
اما مثل اینکه نمیدونه در لایحه حرف از کاهش حقوق گمرکی بوده نه عدم اجرای قانون!


به گزارش بولتن نیوز، یک کاربر توییتر با انتشار لینک خبر ایسنا نوشت: وزیر اقتصاد گفته که دولت طرح دو فوریتی به مجلس داده که تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی از ۴٢٠٠ به ETS رو امسال اجرا نکنن.
اما وزیر مثل اینکه نمیدونه این قانون در حال اجرا است و در لایحه دو فوریتی که خودش امضا کرده حرف از کاهش حقوق گمرکی بوده نه عدم اجرای قانون!