آزاد سازی قدس خواسته تمام مردم جهان است
به گزارش پایگاه 598، صبح امروز کنفرانس خبری کاروان جهانی الی بیت المقدس با حضور اهالی رسانه و خبرنگاران در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار گردید.

آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین قم در کنفرانس خبری کاروان جهانی الی بیت المقدس که در خصوص آزادی سازی قدس شریف و عبور این کاروان شکل گرفته بود بیان نمود: نگاه به آزاد سازی قدس یک نگاه  عربی حتی اسلامی نیست بلکه فراتر از آن و یک بحث محوری و اساسی است. به این دلیل محوری است که آن یک آزمون الهی است برای ثبات ایمان است و  دوم اینکه خواسته تمام مردم جهان است و  آزمونی برای سازمان ملل و حقوق بشر محسوب می شود.ایشان هم چنین افزودند: این نگاه محوری در خصوص فلسطین موجب شده است تا تمام افکار عمومی در خصوص آن بسیج شده و همین امر موجب گفتگوی فرهنگ ها و برانگیختن حس آزادخواهی در سطح بین المللی شود.

وی در ادامه فرمایشات خود هم چنین به نقش استکبار جهانی در مسئله فلسطین اشاره داشتند و اشاره کردند: مسئله آزادسازی فلسطین و قدس شریف یا با بایکوت برخی از کشورها روبه رو شده است و یا استکبار جهانی موجب شده است که این مسئله حل نشود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آزاد سازی قدس شریف را آزمونی برای سازمان ملل دانستند و افزودند: سازمان ملل بعد از دو جنگ جهانی برای ایجاد صلح و امنیت در جهان تشکیل شد که عملاً نتوانسته است در این زمینه کاری از پیش ببرد و شاهد هستیم بعد از ایجاد این سازمان نه تنها صلح در جهان ایجاد نشده است بلکه صدها جنایت و زورگویی دیگر رخ داده است.

ایشان هم چنین راه حل مسالمت آمیز را در این باره را خواستار شدند و اظهار داشتند: مسئله فلسطین باید عادلانه حل شود و ما در این صورت شاهد نظم نوین عدالت محور خواهیم بود. آزاد سازی قدس با مقاومت امکان پذیر است و با سازش کار به جایی نخواهد رسید.آیت الله کعبی هم چنین نقش حوزه های علمیه را در خصوص همراهی با امت فلسطین پررنگ دانست و خاطر نشان کرد: حوزه های علمیه از زمان تاسیس تا به حال در کنار مردم فلسطین و آرمان آزاد سازی قدس شریف و در مقابل استکبار ایستاده است. نقش حوزه های علمیه در شکل دهی، سازمان دهی، جمع آوری کمک های مردمی بخشی از کمک های این قشر است و این کمک ها ادامه داشته و خواهد  داشت و حوزه های علمیه، علما، فضلا و طلاب سراسر کشور در کنار مردم فلسطین و همراه و همگام آرمان آزادی بخش قدس شریف هستند.

این شخصیت وارسته حوزوی در پایان سخنان خود و در خصوص جبهه گیری های فتنه 88 و شعار های ضد فلسطینی نیز اشاره ای داشتند و افزودند: در حال حاضر جهان شاهد دو گفتمان است، یکی گفتمان حق و عدالت که پرچمداری آن با جمهوری اسلامی است و دیگری گفتمان شرک و نفاق و زورگویی است که با محوریت آمریکا و رژیم صهونیستی است. کسانی که در فتنه 88 شعار های علیه ملت فلسطین دادند در زمین این رژیم جعلی بازی کردند و باعث خوشحالی آن گفتمان ناحق شدند.