محمد:
فعالان مناطق آزاد دو بار مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند
فعالان مناطق آزاد دو بار مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند

به گزارش بولتن نیوز، آقای سعید محمد گفت: باید ارزش افزوده پرداخت کنند و همچنین بعد از تولید در منطقه برای بازگرداندن آن به سرزمین اصلی نیز دوباره باید مالیات ارزش افزوده پرداخت کند. رئیس سازمان امور مالیاتی نیز خود اعلام کرده توان اجرایی این قانون را به علت ابهام زیاد ندارد.

مناطق آزاد سکوی واردات نیستند و ۱.۲ درصد از واردات به وسیله مناطق آزاد صورت می گیرد که مقدار آن ۲۰۰ میلیون دلار بوده، همچنین ۷ درصد قاچاق از مناطق آزاد شکل می گیرد. ۲۵۰۰ واحد صنعتی در داخل مناطق آزاد وجود دارد که از این ۲۵۰۰ واحد sme ها اثر بخشی دارند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد می گوید: در کشوری مانند ترکیه ده ها واحد تصمیم گیر وجود ندارد و همه تصمیم گیری ها به والی منطقه واگذار می شود. اگر قوانین خلق الساعه توسط دستگاه ها ابلاغ شود دیگر مناطق آزاد، آزاد نیستند، بنابراین نظام باید در رابطه با منطقه آزاد تصمیم بگیرد.

استفاده از مناطق آزاد برای تقویت صادرات

رئیس اتاق ایران گفت: سازمان مناطق آزاد در رفع تحریم ها نقش دارد و کشورهای در حال توسعه بدون استثنا از مناطق آزاد برای تقویت صادرات استفاده کردند. مقایسه عملکرد مناطق کشورهای موفق مانند چین، بیانگر عملکرد ضعیف این مناطق در کشور ما است و هدف ایجاد این مناطق، آزاد سازی تجاری برای کشورهایی است که توان رقابت پذیری ندارند.

به گفته شافعی کارکرد از احداث مناطق آزاد بهبود بهره بری و افزایش رقابت پذیری، ارتقای سطح فناوری و جذب دانش برای تولید صنعتی است.