بزودی با صادرات انسولین ایرانی به ارزآوری می‌رسیم
مواد اولیه انسولین داخلی سازی شد

به گزارش بولتن نیوز، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: با کمک محققین و پژوهش‌گران کشورمان ان‌شاءالله در دو ماه آینده مواد اولیه انسولین در کشورمان تولید خواهد شد که این موضوع از اثرات توجه جمهوری اسلامی به موضوع علم، دانش و پژوهش و خودکفایی در بخش‌های مختلف است.

وی افزود: تاکنون نیازهای کشور به انسولین از محل واردات تأمین می‌شد، ولی ان‌شاءالله در ابتدای سال ۱۴۰۰ نیازمندی‌ها از محل انسولین تولیدی در کشورمان تأمین خواهد شد. ضمن این که با تولیدات انسولین داخلی تا یک سال و نیم آینده نیازهای کشور برطرف شده، درصدی از میزان تولید انسولین هم قابل صادرات خواهد بود که حرکت بسیار خوبی در کشورمان بوده و می‌تواند ارزآوری بالایی داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: انسولین تولیدی در کشورمان توسط یک شرکت دانش بنیان در نظرآباد تولید شده است، ضمن این که کلیه مراحل آن هم بومی‌سازی شده و کار بسیار ارزشمندی در این زمینه صورت گرفته است.