نوستالژی‌های انقلاب؛
سرود انقلابی «الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله»

به گزارش بولتن نیوز، سرود «الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله» از سرود‌هایی است که در ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷ زمزمه می‌شد. در اینجا متن این سرود را می‌آوریم:

«همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم
چهره مردم شهر همگی آیه‌ی غم
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
قصر‌ها قصر بلا حاکمش تشنه‌ی خون
مردم شهر فقیر همه در بند و زبون
حق شان قسمت گرگ، فرش شان خاک زمین
همه در رنج و عذاب، حاکمش کاخ نشین
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش
گفت هان‌ای زن و مرد جامه‌ی رزم بپوش
روز قیام است و جهاد، کشتن دیو بد نهاد
رسالت محمد است، از تو جهان بر تو معاد
خلق بیدار شدند همه آماده‌ی جنگ
سینه‌ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
همه آماده‌ی رزم، بی هراس از غم نان
نقش بست روی زمین خون هر پیر و جوان
روز قیام است و جهاد کشتن دیو بد نهاد
رسالت محمد است، از تو جهاد از تو جهاد
کاخ ابلیس زمان گشت ویران و خراب
آرزو‌های محال همه شد نقش بر آب
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
کسب آزادی و حق شد قیام زن و مرد
نه مسلسل نه تفنگ چاره‌ی کار نکرد
رمز پیروزی خلق عزم، چون آهن ماست
دین خون شهدا همه در گردن ماست
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله»