معرفی کتاب؛
نقطه عطف زندگی رضا شاه را در «آخرین برگ بازی بزرگ» بخوانید

به گزارش بولتن نیوز، کتاب «آخرین برگ بازی بزرگ» از جمله آثار منتشر شده در موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی است که جمعی از نویسندگان نگارش آن را به عهده داشتند. این اثر از نقطه عطف زندگی رضا شاه از کودتای اسفند ۱۳۲۹ تا اشغال تهران در شهریور ۱۳۲۰ می‌گوید.

کتاب در یازده فصل از کودتایی مقدمه ساز سخن به میان می‌آورد که پالکونیک استاروسلسکی آن را آغاز می‌کند و با آخرین تراژدی رضا شاهی تمام می‌شود. یک پژوهشگر هرفصل این اثر را به رشته تحریردر می آورد و به مباحث دیگری از جمله چگونگی صعود رضا خان، پروژه جمهوریت رضاخانی و شبکه سردار سپه، چالش شیخ خزعل، قانون نظام اجباری، حزب ایران نو، قرارداد ۱۹۳۳، هویت سازی زورمندانه، واقعه کشف حجاب و اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ می‌پردازد که در این مسیر به مرور روزگار بیست ساله زمامداری رضا شاه پهلوی مطرح می‌شود.

«بازی بزرگ» اصطلاحی است که به رقابت سنگین امپراتوری روسیه و پادشاهی انگلیس برای سلطه بر منطقه خاورمیانه اطلاق می‌شود.