روزهای بهتری در حوزه دریا و بندر پیش رو داریم
تعامل وزارت خارجه با سازمان بنادر

به گزارش بولتن نیوز،  سعید خطیب زاده در بازدید از بخش های مختلف بندر شهیدرجایی و با اشاره به نقش سازمان بنادر در حوزه بین المللی، اظهار داشت: یکی از بهترین تعاملات بین دستگاه دیپلماسی کشور و نهادهای جمهوری اسلامی ایران در فضای بین المللی، رابطه بین وزارت امور خارجه و سازمان بنادر و دریانوردی است.

وی ادامه داد: وزارت خارجه در کنار سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یکی از پیشانی های جمهوری اسلامی ایران در فضای بین المللی قرار دارد.

خطیب زاده بیان کرد: بندر شهیدرجایی از مفاخر جمهوری اسلامی ایران است، از طرح های توسعه این بندر بازدید کردم، تصور می کنم دوران تحریم بیش از هر زمان دیگری نشان داد، یک مجموعه فعال و خلاق چگونه می تواند در چارچوب منافع ملی عملکرد تاریخی از خود به جای بگذارد.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: آنچه امروز دیدم نویدبخش روزهای بسیار بهتری در حوزه دریایی و بندری است.