نکاتی درباره پیشنهاد آقای ظریف «بازگشت همزمان»
سیاست اصولی ایران رفع تحریم‌ها و بعد بازگشت آمریکا به برجام است

گروه سیاسی: سیاست اصولی ایران رفع تحریم‌ها و بعد بازگشت آمریکا به برجام است. بازگشت به برجام مفهومی تفسیرپذیر و غیردقیق است. باید با دقت درباره آن صحبت کرد.
به گزارش بولتن نیوز، تمامی تحریم‌هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام اعمال شده است باید برداشته شود. هم تحریم‌های برجامی و هم تحریم‌های فرابرجامی.

{$sepehr_media_1397070_400_300}