یک مقام مسئول:
گرانی نهاده های دامی به جو رسید

به گزارش بولتن نیوز، احمد مقدسی افزود: از ابتدای سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت ثبت سفارش نهاده‌های دامی را برعهده داشت برای واردات جو اقدام نکرد که نتیجه آن کمبود جو و افزایش قیمت این نهاده است.

رئیس انجمن صنفی گاو داران صنعتی گفت: واردات جو به کشور کاهش یافته است به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی به جای این محصول ذرت در اختیار گاو داران صنعتی سنگین قرار می‌دهد، اما تولید کنندگان دام سبک و روستایی و پرواربندان گوساله برای تهیه جو مورد نیاز مشکل دارند و سهمیه‌ای کمتر از نیازشان دریافت می‌کنند.

وی افزود: برای تنظیم بازار این محصول دولت سهمیه گاو داران شیری را که امکان جایگزینی دارند حذف و در اختیار واحدهای تولیدی یاد شده قرار می‌دهد.

رئیس انجمن صنفی گاو داران صنعتی ادامه داد: به خاطر مشکلات ارزی و کاهش ثبت سفارش مقدار کمتری جو به کشور وارد شده که امروز شاهد کاهش کمبود این محصول در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون واحدهای دامداری با بحران تأمین نهاده مواجه‌اند و بحران تأمین خوراک که در ماه‌های پیش مرغداران با آن مواجه بودند سراغ دامداران آمده است گفت: در حالی قیمت جو در بازار آزاد ۴۳۰۰ تا ۴,۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد که قیمت مصوب ۱۷۰۰ تومانی دارد.

بر اساس اطلاعات موجود میزان ثبت سفارش این محصول برای سال جاری ۶۸ درصد کاهش میزان تخصیص ارز ۵۷ درصد؜ کاهش، وضعیت تأمین ارز ۶۷ درصد کاهش و میزان ترخیص وزنی و دلاری به ترتیب ۵۰ و ۵۲ درصد کاهش یافته است.