بدعت های جناب روحانی تنها به حوزه سیاست و چگونگی تعامل با مردم ختم نمی شود
جناب روحانی به کجا چنین شتابان؟!

گروه سیاسی: بدعت های جناب روحانی تنها به حوزه سیاست و چگونگی تعامل با مردم و فقدان توجه به نیازهای جامعه و اهداف حاکمیت ختم نمی شود؛ بطوریکه در اقدام اخیر رییس جمهور با خلق بدعتی تازه، مرکزی به عنوان مرکز حفظ و نشر آثار خودش را راه‌ اندازی کرده است و عنوان آن را شورای تدوین، گردآوری و تنظیم آثار آیت الله حسن روحانی گذاشته‌‌ است. و دبیری این شورا به محمد قوچانی سپرده شده است.

جناب روحانی به کجا چنین شتابان؟!
به گزارش بولتن نیوز، در واقع این اقدام جناب رییس جمهور از دو منظرِ همپوش قابل تحلیل و ارزیابی می باشد؛ پیش از ورود به بحث در این باره باید تأکید کرد که تحلیل موضوع مذکور در این یادداشت ضمن واکاوی این مسئله در قالب پرسش و پاسخ خواهد بود. دلیل انتخاب این رویکرد نیز تنویر افکار از حیث پی بردن به کنه دلیل به اقدام مذکور از سوی آقای رییس جمهور است.
پرسش ابتدایی در این باره این است که هدف رییس جمهور از راه اندازی چنین مرکزی چیست؟ در راستای پاسخ به این پرسش باید گفت که به نظر می رسد هدف رییس جمهور از راه انداز مرکزی با ویژگی تدوین، گردآوری و تنظیم آثار در قالب شورا، اولاً تلاش برای تشکیل جریانی با محوریت خود در فضای سیاسی کشور است. دوماً اینکه ایشان با این اقدام درصدد هستند تا در ردیف بزرگان فکری – سیاسی کشور قرار بگیرد. واقعیت امر این است که رییس جمهور آنچه در قالب ایجاد یک مرکز هدف گذاری کرده است رهیافتی با هدف رونق و تبلیغ فکری خود با متغیرهای سیاسی می باشد.
پرسش دوم در این باره این است که آقای روحانی، برمبنای کدام مدرک و مستندات حوزوی خود را آیت الله خطاب کرده است؟ در واقع هدف آیت الله خواندن خود در ذیل این پروژه چیست؟ در واقع جناب روحانی با استفاده از لفظ و پیشوند آیت الله برای خود سعی دارد ضمن رسمیت بخشی به شخصیت حقیقی خود، نوعی مصونیت مذهبی و علمی برای خود ایجاد کند. حال سوال اینجاست که آقای روحانی کی و کجا به درجه ایت اللهی نایل شده است که یک شبه مراحل ترقی علمی – فقهی را از حجه الاسلامی به آیت اللهی را پیموده است؟ آنچه در این باره مسلم و بدیهی می باشد این است که آقای روحانی بر حسب عادتی که دارد بدون آنکه مدرکی موثق ارائه دارد صرفاً برحسب تجارب نه پیمودن مراحل در عرصه های مختلف خود را برحق و نظرش را صائب می داند. این مورد نیز مسلماً در این دسته بندی قرار خواهد داشت.
نکته دیگر در این باره این است که با انتخاب محمد قوچانی و رویکرد حاشیه ساز وی در ارتباط با مسائل مختلف اجتماعی – سیاسی به عنوان دبیر این شورا، اولین پروژه ای که در دست اجرا می باشد تدوین کتابی با عنوان «احیای امید» است در قالب مصاحبه با چهره سیاسی مطرح درباره آقای روحانی و خدمات ایشان می باشد. شاید برای مخاطبین این یادداشت این سوال پیش آید که خدمات آقای روحانی چه بوده است که قوچانی مأمور تدوین آن شده است؟ در پاسخ باید گفت که سابقه حضور سیاسی جناب روحانی در بخش های امنیتی و اجرایی نظام اسلامی به قدمت نظام می باشد. در واقع آقای روحانی و سابقه اجرایی ایشان به هشت سال ریاست جمهوری ایشان خلاصه نمی شود. اگر چه ویترین فعالیت های اجرایی ایشان دوران ریاست جمهوریشان است. با این حال باید این نکته مهم را مورد تأکید و توجه قرار داد با توجه به عنوان کتاب(احیای امید)، آنچه در این پروژه مدنظر است مربوط به دورانی است که ایشان خود را طلایه دار جریان امید در ایران می داند؛ جریانی که در ابتدا با شعار انتخابات ریاست جمهوری در دوره یازدهم ظهور کرد و بعد از آن با پیروزی جناب روحانی در انتخابات به عنوان یک جریان نوظهور در سپهر سیاسی ایران ظهور کرد و تاکنون ادامه پیدا کرده است. پس آنچه با نام مصاحبه قرار است به پاس خدمات آقای روحانی انجام شود و در نهایت به کتاب تبدیل شود محصول دورانی خواهد بود که ایشان زعامت اجرایی کشور را در دست داشته اند و در پاستور مشغول خدمت بوده اند.