آیا حضرت امام خمینی (ه) وعده آب و برق مجانی دادند؟!
تحریف تاریخ و هم نوایی با خناسان؛ آقای روحانی به کجا می روید؟!
گروه سیاسی: حسن روحانی دیروز در سخنانی به ماجرای آب و  برق مجانی که سال ها از قول حضرت امام خمینی (ره) نقل شده و ضد انقلاب از آن برای حمله به ایشان و انقلاب اسلامی بهره برده است، اشاره کرد و در کمال تعجب صحت ادعای ضدانقلاب را تایید کرد. رییس جمهور دیروز گفته : «قسمتی در سخنرانی امام بود که برخی خناسان آن را دنبال کردند و آن این بود که فرمودند که ما کاری می کنیم آب و گاز برای مردم رایگان شود، ولی خناس ها می گفتند چی شد آن آب و برق مجانی؟ دولت دوازدهم افتخار می کند این کار را انجام داد و ما امروز توانستیم برای افرادی که مصرف بسیار کمی دارند برایشان هم برق و هم آب و هم گاز مجانی است.»
 
تحریف تاریخ و هم نوایی با خناسان؛ آقای روحانی به کجا می روید؟!

به گزارش بولتن نیوز، اگر این حرف ها را فردی غیرفعال در مبارزات و جریان انقلاب و نامطلع از شرایط آن دوران به زبان می آورد، تنها خرده وارد به آن شخص این بود که مطالعه دقیق تاریخی ندارد. اما هنگامی که فردی با کسوت و جایگاه حسن روحانی اینگونه تاریخ را تحریف می کند، هرگز قابل پذیرش نیست. البته شاید اصل ماجرا از خاطر روحانی رفته باشد که چنین سخنانی را مطرح کرده است.

طرح آب و برق رایگان در دولت موقت به نخست وزیری مهندس بازرگان تهیه شد و اعلام آن نیز توسط سخنگوی دولت یعنی عباس امیرانتظام صورت گرفت و تیتر روزنامه های مربوط به این قضیه نقل قول هایی است از او. از سوی دیگر حضرت امام خمینی (ره) هرگز چنن وعده ای به مردم چه پیش و چه پس از انقلاب ندادند. ایشان بعد از ارائه این طرح طی سخنانی در حضور طلاب مدرسه فیضیه  به تاریخ 10 اسفند 57 و در شهر قم به طرح مزبور اشاراتی داشتند آن هم با شیوه ای خاص و نه به عنوان وعده ای از سوی خودشان.
 
تحریف تاریخ و هم نوایی با خناسان؛ آقای روحانی به کجا می روید؟!

حضرت امام (ره) اینگونه چنین مساله ای را مطرح می کنند که «معنویات ما را بردند این ها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می رسانیم.» همین جملات که اتفاقا بعد از انتشار سخنان امیرانتظام مطرح شده نشان می دهد که در وهله اول حضرت امام (ره) اشاره ای به طرح دولت داشتند و نه وعده ای از جانب خودشان و در مرحله دوم اساسا ایشان وعده ای دیگر در این سخنرانی به طلاب داده اند و پیرامون مسائل معنوی مسائلی را طرح کرده اند.

با توجه به این شرایط باید این سوال را از حسن روحانی پرسید که با چه هدفی تاریخ را تحریف می کند؟! و چرا هم نوا با همان به قول خودش خناسان ادعاهای آن ها را تایید می کند؟! این ها سوالات مهمی هستند که بهتر است پاسخ مناسبی برایشان وجود داشته باشد. ذکر یک نکته هم خالی از لطف نیست که بهتر با این حضرات و سوءاستفاده شان از هر چیزی برای منافعی که دارند آشنا شویم.

طی چند وقت اخیر برخی طرح ها توسط دولت اجرایی شده که با پیگیری بیشتر مشخص شده این ها با نظر مقام معظم رهبری بوده اند و دولت پس از انجام آن ها، افتخارشان را با جوانمردی رهبر معظم انقلاب به نام خود ثبت کرده است. با توجه به این رفتار در قبال رهبری معظم انقلاب، قاعدتا می توانیم انتظار تحریف تاریخ در خصوص حضرت امام خمینی (ره) پس از 30 سال از درگذشت ایشان توسط عده ای را داشته باشیم.