جهانگیری :واکسیناسیون پیش از نوروز ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد

به گزارش بولتن نیوز، معاون اول رئیس جمهور: همه مردم اطمینان داشته باشند ما واکسنی که مورد تایید وزارت بهداشت باشد را حتما به کشور وارد می‌کنیم و این اطمینان را دارم که طبق برنامه توزیعی شفاف، واکسیناسیون پیش از نوروز ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد