یکی از معابر شهر تهران به نام مهرداد میناوند نامگذاری می شود

به گزارش بولتن نیوز، حق شناس، رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران: :برای نامگذاری یکی از معابر شهری به نام مهرداد میناوند به دنبال مکان مناسبی هستیم.

شورای شهر تهران در راستای احترام به این چهره و احترام به شخصیت ارزشمند او اقدامی را انجام خواهد داد. زیرا جامعه با این اتفاق متاثر شد