نوروزی: موضوع زندان نداشتن مهریه بالای ۵ سکه هنوز قطعی نیست

به گزارش بولتن نیوز، حسن نوروزی با اشاره به مشکلاتی که مهریه های سنگین برای جوانان ایجاد کرده است، گفت: ابتدا باید این موضوع تعریف شود که مهریه چیست و چه معنایی دارد؟ زوج و زوجه قصد دارند با یکدیگر ازدواج کنند، حال مهریه در این میان چه نقشی دارد؟ مهریه یک چشم روشنی است که برای گرم شدن زندگی مشترک از سوی زوج به زوجه هدیه داده می شود.

وی افزود: عده ای گمان کردند که ازدواج یک نوع برده داری است؛ یعنی زوجه برده زوج است و زوج به وسیله ۵۰۰ یا هزار سکه زوجه را می خرد؛ یعنی موضوع مهریه یک حالت خرید و فروش پیدا کرده است؛ دلیل این موضوع این است که دادگاه ها را پشتوانه طلبکاری زوجه از زوج قرار دادند؛ یعنی یک موضوعی که معنای چشم روشنی داشته است را به مهریه عندالاستطاعه تبدیل کردند و وسیله نقد کردن آن را دادگاه ها قرار دادند.

نوروزی ادامه داد: پس از این که متوجه شدند اقدامی اشتباه انجام دادند موضوع ۱۱۰ سکه را مبنا قرار دادند؛ البته در آن زمان قیمت هر سکه ۵۰ هزارتومان بود، اما امروز قیمت و ارزش سکه شرایط متفاوتی دارد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان عنوان کرد: ما معتقدیم که زندان در موضوع مهریه هیچ مبنای شرعی ندارد، مهریه باید نقد پرداخت شود، هنگامی که افراد می گویند مهریه عندالاستطاعه ‌تضمین کننده باید خود خانواده ها باشند و مرجع رسیدگی کننده این موضوع هم شورای حل اختلاف باشد چرا که دادگاه و حکم زندان برای چنین موضوعی معنا ندارد مکر اینکه مناعت فرد ثابت شود.

وی در پایان اضافه کرد: ۵۰۰ یا هزار سکه مهریه کردن و زندان ها را پر زندانی کنیم و آبروی نظام را با اینکار دچار خدشه کنیم معنایی ندارد، موضوع پنج سکه هم هنوز قطعی نشده و در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم، فرد می تواند به هر میزان که بخواهد سکه مهر کند البته به شرط اینکه هر دو طرف به لحاظ مالی هم کفو هم باشند، ولی برای فردی که به تازگی از سربازی آمده و شرایط مالی مساعدی ندارد هزار سکه معنایی ندارد، مبنای ما این است که به چنین مباحثی در امر فرهنگسازی توجه شود.