رسیدگی رو در رو به مشکلات فعالان اقتصادی توسط معاون فنی گمرک

به گزارش بولتن نیوز، رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی از سوی مهرداد ارونقی معاون فنی و امور گمرکی در جریان سفر به بندر امام خمینی

رسیدگی رو در رو به مشکلات فعالان اقتصادی توسط معاون فنی گمرک