نوستالژی‌های انقلاب؛
سرودی که برای شهدای انقلاب سروده شد

به گزارش بولتن نیوز سرود «به لاله در خون خفته شهید دست از جان شسته» از جمله سرود‌های انقلابی است که در روز‌های منتهی به پیروزی انقلاب سروده و اجرا شد.در اینجا متن این سرود را برای تداعی خاطرات آن روز‌ها می‌آوریم:


«به لاله در خون خفته شهیدِ دست از جان شسته
قسم به فریاد آخر به اشک لرزان مادر
که راه ما باشد آن راه تو،‌ای شهید
که راه ما باشد آن راه تو،‌ای شهید
همه به پیش، همه به پیش


به یک صدا
جاویدان ایران عزیز ما


که تا آخرین نفس راهت را ادامه خواهیم داد،‌ای شهید
قسم به اسم آزادی به لحظه‌ای که جان دادی
به قلبِ از هم پاشیده شهید در خون غلتیده
که راه ما باشد آن راه تو،‌ای شهید
که راه ما باشد آن راه تو،‌ای شهید
همه به پیش، همه به پیش


به یک صدا
جاویدان ایران عزیز ما


که تا آخرین نفس راهت را ادامه خواهیم داد،‌ای شهید
قسم به عزم هم رزمان ستم کشان با ایمان
به خستگان جان بر کف دلاوران هم پیمان
که راه ما باشد آن راه تو،‌ای شهید
که راه ما باشد آن راه تو،‌ای شهید
همه به پیش، همه به پیش


به یک صدا
جاویدان ایران عزیز ما»