افزایش ۲۱ درصدی بدهی وام مسکن خانوارهای روسی

به گزارش بولتن نیوز طبق پرونده های منتشر شده توسط بانک مرکزی روسیه، مجموع بدهی های وام مسکن خانوارهای روسی در سال 2020، 21.3 درصد افزایش یافت و تا تاریخ 1 ژانویه 2021، به 9.086 تریلیون روبل (119 میلیارد دلار) رسید.

به گفته بانک مرکزی روسیه، وام های معوقه در دسامبر سال 2020 با 1.8 درصد کاهش به 77.5 میلیارد روبل (1 میلیارد دلار) کاهش یافت.

در همین حال، در مقایسه با دسامبر 2019، میزان بدهی معوق وام های مسکن 6.8 درصد افزایش یافت. سهم بدهی معوق وام های مسکن در کل پرونده های بانکی تا پایان سال گذشته 0.85 درصد بوده است.

پوتین: عملکرد اقتصاد روسیه در مواجهه با بحران کرونا از اکثر کشورها بهتر است

بانک های روسیه در سال 2020 بیش از 1.7 میلیون وام مسکن را به ارزش تقریبا 4.3 تریلیون روبل (56 میلیارد دلار) تمدید کردند.

بانک مرکزی روسیه همچنین گفت: میانگین موزون وام های مسکن ارائه شده در ماه دسامبر 0.02 درصد نسبت به ماه نوامبر کاهش یافت و به 7.36 درصد رسید.