واکسن کوو ایران برکت، ویروس انگلیسی را خنثی می‌کند

به گزارش بولتن نیوز، دکتر جلیلی مسئول تیم تولید واکسن در ستاد اجرایی فرمان امام:آزمایش ها نشان داد پلاسمای خون نفرات اولی که واکسن کووایران برکت در کارآزمایی بالینی به آنها تزریق شده است قادر به خنثی سازی کامل ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی است