سوئیس مشتری احتمالی واکسن کرونای ایرانی است

به گزارش بولتن نیوز، وزارت بهداشت سوئیس با کشورهای غیر غربی سازنده واکسن از جمله ایران و مصر مذاکره می‌کند.

تولید واکسن کووید ۱۹ در فایزر با چالش روبرو شده و از سوی دیگر فرایند تأیید واکسن آسترازنکا نیز بسیار کند انجام می‌شود و به همین دلیل میزان واکسن کافی برای مقابله با ویروس کرونا در اروپا و سوئیس وجود ندارد. در همین راستا باید تعداد زیادی از شرکت‌ها و مؤسسات را بررسی کرد که مشغول توسعه واکسن کووید ۱۹ هستند. آنها می‌توانند طیف تأثیرگذاری را وسعت بخشند و از سوی دیگر شکاف‌های زنجیره تأمین ذخایر را برطرف کنند.

این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت فهرستی از ۲۳۷ واکسن در مراحل بالینی و پیش بالینی را منتشر کرده است. مثلاً مرکز تحقیقات ملی در مصر، انستیتو هلیکس بیوژن در نیجریه، شرکت بهارات در هند و چند مؤسسه مختلف در ایران مشغول توسعه واکسن کووید ۱۹ هستند.

در حال حاضر سوئیس برای خرید واکسن محتاطانه عمل می‌کند. اما نورا کرونیگ یکی از مقامات وزارت بهداشت این کشور اشاره کرد تحقیقات واکسن در مصر را تحت نظر دارد.

علاوه بر آن این سازمان ارتباط خود با ایران را حفظ کرده است. کرونیگ در این باره می‌گوید: ما روابط خوبی با بخش بهداشت ایران داریم. سیستم آنها به طور متمرکز سازمان یافته و بنابراین برای انجام آزمایش‌های بالینی و جمع آوری اطلاعات مجهز است. ۵ مؤسسه ایرانی در فهرست واکسن‌های سازمان جهانی بهداشت قرار دارند.