واکسن کرونای ژاپنی در راه است

به گزارش بولتن نیوز، ژاپن با توجه به ناامیدی از دستیابی به واکسن کافی کرونا برای جمعیت 126 میلیون نفری خود به دلیل محدودیتهای ایجاد شده در تامین زنجیره واکسن در سطح دنیا به دنبال آماده سازی به منظور تولید واکسن آسترازنکا است.

این تولید قرار است توسط یک شرکت بیوتکنولوژی با نام JCR انجام شود که تجربه‌ای در تولید واکسن ندارد اما قبلا توافقاتی با استرازنکا به منظور اخذ نمایندگی صورت گرفته است. انتظار می رود 90 میلیون دوز واکسن توسط این شرکت تولید کننده دارویی و دانشگاه آکسفورد تولید شود.

این اقدام پس از آن در دستور کار قرار گرفته که گزارشاتی درباره محدودیت در دسترسی به زنجیره تامین واکسن در سطح دنیا مطرح شده و این مسئله ژاپن را بر آن داشته تا با تولید واکسن در داخل این کشور از موانع پیش رو بکاهد.

در ماه دسامبر نیز توافقی میان دولت ژاپن و شرکت آسترازنکا برای 120 میلیون دوز واکسن نهایی شد. با اینحال انتظار می رود تولید داخلی این واکسن و توزیع آن در بین مردم تا ماه مارس به طول بیانجامد.