عکسی عجیب از یک نانوایی در تهران

به گزارش بولتن نیوز، یک نانوایی در تهران در حالی که آرد یارانه ای دریافت می کند، تابلویی در مغازه نصب کرده و نوشته قیمت نان آزاد حساب می شود