با وجود هشدار قطعی برق؛
امروز خاموشی در بخش خانگی اعمال نشد

به گزارش بولتن نیوز، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با تاکید بر این که جداول خاموشی‌ها را با توجه به آنکه طی روز‌ها اخیر سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها کاهش یافته بود اعلام کردیم تا هموطنان بتوانند برای فعالیت‌های روزمره خود در صورت کمبود سوخت نیروگاه‌ها برنامه ریزی داشته باشند، خاطرنشان کرد: همانطور که پیشتر اعلام شده بود، به دلیل محدودیت در تامین سوخت نیروگاه‌ها و افزایش مصرف گاز بخش خانگی، احتمال بروز خاموشی‌ها وجود داشت چرا که نیروگاه‌های حرارتی کشور عمدتا با گاز کار می‌کنند.

رجبی مشهدی تاکید کرد: در صورتی که هموطنان در سراسر کشور تنها دمای محیط خود را یک درجه کاهش و روشنایی‌های اضافی را خاموش کنند، مشکل تامین انرژی کشور (گاز و برق) حل خواهد شد و نیازی به اعمال خاموشی‌ها نخواهد بود.

وی تاکید کرد: جداول منتشر شده توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور، برنامه خاموشی‌های احتمالی است و در که با صرفه جویی مشترکان خاموشی‌ها اعمال نخواهد شد.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: تاکنون به دلیل همکاری مردم، خاموشی در بخش خانگی اعمال نشده است که البته باید در این زمینه از صنایع بزرگ، شهرک‌های صنعتی و دستگاه‌های دولتی و خصوصی که برای کاهش مصرف انرژی همکاری کرده اند، تشکر کرد.