رئیس سازمان بورس مشخص شد

به گزارش بولتن نیوز، دهقان دهنوی، به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد.
گفتنی است، تاکنون سمت معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت.