هوای تهران همچنان قابل قبول است

به گزارش بولتن نیوز،  در حال حاضر کیفیت هوای شهر تهران با شاخص 90 در وضعیت قابل قبول قرار دارد و توصیه می شود افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت های طولانی یا سنگین را کاهش دهند. طی 8 روز اخیر هوای تهران در وضعیت قابل قبول سپری شد اما به با توجه به کاهش سرعت باد، به نظر میرسد هوای آلوده باز هم در راه است و طبق پیش بینی شرکت کنترل کیفیت، هوای تهران در محدوده وضعیت قابل قبول و ناسالم برای گروه های حساس خواهد بود.

در حال حاضر دمای هوای تهران 3 درجه سانتیگراد است و پیش بینی می شود کمینه دما در روز آینده منفی یک و بیشینه دما 6 درجه باشد همچنین سرعت باد نیز در روز آینده 1.2 متر بر ثانیه کاهش خواهد یافت که این امر در آلوده شدن هوای تهران موثر است.