لفاظی دوباره وزیر خارجه فرانسه درباره برنامه هسته‌ای ایران

به گزارش بولتن نیوز، «ژان ایو لو دریان» درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت:این یک وضعیت بسیار خطرناک است

دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای عواقب قابل‌توجه ژئواستراتژیک دارد. ما در وضعیت مخالف آنچه که ترامپ می‌خواست قرار داریم