یخبندان شدید امشب نیز ادامه دارد

به گزارش بولتن نیوز، طی امشب نیز همچنان تداوم هوای بسیار سرد را در منطقه انتظار داریم و همچنین در دو سوم شمالی کشور بجز جنوب غرب انتظار یخبندان داریم.

اوج و شدت یخبندان طی امشب نیز در آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، کردستان و بخش هایی از زنجان خواهد بود.

بتدریج از فردا از شدت سرما کاسته خواهد شد.