احتمال اعمال محدودیت های جدید کرونایی در پی افزایش ترددها

به گزارش بولتن نیوز، رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: هرگونه عدم رعایت پروتکل می تواند با بازگشت دوباره وضعیت قرمز همراه باشد.

در صورت عدم رعایت پروتکل ها و با آغاز موج جدید کرونا، ممکن است دوباره مشاغل تعطیل و محدودیت ها افزایش پیدا کند.

ویروس انگلیسی بیشتر جوانان را درگیر کرده است.

این هفته درباره بازنگری نسبت به محدودیت ها جلساتی برگزار خواهیم کرد. چراکه به نظر می رسد با بهبود وضعیت کرونا، تردد ها بیشتر شده و نوعی عادی انگاری در جامعه به وجود آمده است.

در برخی استان ها تعداد بیماران سرپایی در حال افزایش است.