یک کاروان ارتش آمریکا مورد هدف قرار گرفته شد

به گزارش بولتن نیوز، یک کاروان ارتش آمریکا در السماوه عراق مورد هدف قرار گرفته شد.

گروه مقاومت قاصم الجبارین مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت .