محل جدید زندگی ترامپ کجاست؟

به گزارش بولتن نیوز، عمارت مارالاگو با ۱۲۴ اتاق جایی که ترامپ از دیروز به عنوان محل زندگی انتخاب کرده است

محل جدید زندگی ترامپ کجاست؟