اعلام زمان اجرای اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی

به گزارش بولتن نیوز، هادی خانی، درباره روند بررسی فهرست ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از خانه‌های خالی برای آغاز اخذ مالیات اظهار داشت: بحث ارسال پیامک و احراز خالی بودن خانه‌ها بر عهده سازمان امور مالیاتی نیست و این اقدامات باید توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. سازمان امور مالیاتی صرفا لیست اسامی افراد و اطلاعات ملک آنها را برابر توافقی که با وزارت راه و شهرسازی داریم، دریافت می‌کنیم و بدون اینکه دخالتی در احراز خالی بودن خانه‌ها داشته باشیم، مطالبه مالیات را انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه برابر قانون مقام احراز خالی بودن خانه‌ها و تشخیص آن وزارت راه وشهرسازی است، ادامه داد: به طور مستمر جلساتی با وزارت راه و شهرسازی درباره رسمیت پیدا کردن لیست خانه‌های خالی برگزار می‌کنیم. در این اطلاعات نواقصی وجود دارد و سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی را به ویژه اطلاعاتی مانند سال ساخت، مدت زمان خالی بودن خانه را درخواست کرده است.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی بسیار مهم است و می‌توانند در میزان مالیات بسیار اثرگذار باشند که بعضا در لیست ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی نواقصی در این اطلاعات وجود دارد.

خانی با بیان اینکه با همکاری وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل این نواقص موجود در اطلاعات هستیم، افزود: به محض اینکه طبق قانون اطلاعات درباره خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به صورت رسمی به سازمان امور مالیاتی تحویل شود، مطالبه مالیات را آغاز می‌کنیم. در حال حاضر اطلاعات به صورت غیر رسمی از طریق دسترسی کاربری به سامانه، در اختیار سازمان امور مالیاتی گذاشته شده اما در شرف رفع نواقص هستیم تا با تکمیل اطلاعات وارد فاز عملیاتی و اجرایی شویم.

وی گفت: اگر اطلاعات کامل نشود و مراحل اجرایی آن را به صورت کامل نتوانیم طی کنیم، مطالبه مالیات از افرادی که دارای خانه های خالی هستند، می تواند تبعات و اعتراضاتی را به همراه داشته باشد، ممکن است بر پایه این اطلاعات دریافتی برای فردی به ازای خانه خالی، مالیاتی را مقطوع کنیم در حالی که اطلاعات کاملی از آن در اختیار نداریم البته با قانون جدید مجلس بخشی از این نگرانی‌ها و دغدغه ها برطرف شده است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با برطرف‌سازی این نواقص تا دو هفته آینده اولین لیست برای آغاز اخذ مالیات از خانه های خالی به اجرا می‌رسد.

خانی با بیان اینکه لیست اولیه 109 هزار خانه خالی به طور مستمر در حال افزایش است، اظهار داشت: وزارت راه وشهرسازی سامانه‌ای را راه اندازی کرده است و اطلاعات خانه‌های خالی در این سامانه بارگذاری می‌شود و سازمان امور مالیاتی به این سامانه دسترسی دارد و به طور مرتب اطلاعات از خانه‌های خالی در این سامانه مشاهده می‌کنیم اما بخواهیم این اطلاعات را برای محاسبه مالیات از خانه‌های خالی مرجع قرار دهیم حتما این اطلاعات باید به صورت رسمی با تکمیل نواقص موجود به سازمان امور مالیاتی تحویل شود.