چه کسانی مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند؟
چگونگی محاسبه مالیات بر خانه خالی

به گزارش بولتن نیوز، شرایط شمول مالیات شدن خانه های خالی ( به موجب ماده 54 مکرر اصلاحی مصوب مورخ 5/ 9/ 1399 مجلس شورای اسلامی - منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ 7/ 10/ 1399 - قابل اجرا 15 روز پس از انتشار ) به شرح زیر است،

1 . خانه خالی در شهر بالای یکصد هزار نفر جمعیت باشد.

2 . به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شود.

3 . در یک سال مالیاتی ( سال شمسی ) 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد.

4 . محاسبه مالیات به ازای هر ماه ( بیش از زمان مذکور - 120 روز ) خواهد بود.

5 . اگر خانه خالی نوساز باشد پس از 12 ماه + 120 روز و اگر از طرح ها و پروژه های انبوه سازی باشد پس از 18 ماه + 120 روز ، مشمول مالیات خواهد بود .

6 . مبنای مالیات خانه خالی ، مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده 54 ق.م.م خواهد بود.

7 . اشخاصی که دارای بیش از 5 خانه خالی در یک سال مالیاتی ( سال شمسی ) باشند ، مشمول مالیات 2 برابری خواهند بود .

8 . در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه برای مالک جدید جاری خواهد بود.

مالیات بر مسکن 3

اما در ادامه چگونگی محاسبه مالیات بر خانه خالی برابر آنچه در اصلاحیه اخیر ماده 54 مکرر آمده قابل مشاهده است ؛

ارزش اجاری مورد محاسبه برای هرمتر مربع واحد مسکونی واقع در یک بلوک مندرج در دفترچه ارزش اجاری املاک موضوع ماده 54 ق.م.م ( با توجه به تاریخ انتشار اصلاحیه فوق در روزنامه رسمی به تاریخ 7/ 10/ 1399 و 120 روز مهلت مقرر ) برای سال 1400 مبلغ 40 هزار تومان می‌باشد؛

اگر متراژ مفید خانه خالی ، 100 متر بوده باشد ارزش اجاری مقرر برای یک ماه، 4 میلیون تومان خواهد بود . که از این مبلغ ، 25 درصد استهلاک ( برابر ماده 53 ق.م.م ) کسر خواهد شد که می شود 3 میلیون تومان ، که مالیات آن به نرخ ماده 131 ق.م.م ، میشود 450 هزار تومان برای یک ماه .

حال اگر این خانه پس از ایام امتیازی مقرر در ماده 54 مکرر اصلاحی ( 120 روز ) برای یک ماه خالی بماند ، 6 برابرِ 450 هزار تومان ، یعنی دو میلیون و 700 هزار تومان باید مالیات خانه خالی یک ماه را بپردازد. که برای یک سال خالی ماندن ( 12 ماه ) ، می شود سی و دو میلیون و 400 هزار تومان .

و اگر این خالی ماندن برای سال دوم هم ادامه داشته ، در فرض ثابت ماندن ارزش اجاری ( همان متری 40 هزار تومان ) برای سال 1401 ، 12 برابرِ 450 هزار تومان یعنی پنج میلیون و 400 هزار تومان برای هر ماه باید مالیات خانه خالی پرداخته شود که برای یک سال می شود شصت و چهار میلیون و 800 هزار تومان.

و اگر این خالی ماندن برای سال سوم هم ادامه داشته ، مالیات اجاره با فرض ثابت ماندن ارزش اجاری ( همان متری 40 هزار تومان ) برای سال 1402 ، 18 برابرِ 450 هزار تومان یعنی هشت میلیون و 100 هزار تومان برای هر ماه باید مالیات خانه خالی پرداخته شود که برای یک سال می شود نود و هفت میلیون و 200 هزار تومان .