آژانس پاسخ‌های ایران را رضایت بخش ندانست
دست فرمون کشور در موضوع هسته‌ای غلط و نادرست است

دست فرمون کشور در موضوع هسته‌ای غلط و نادرست استگروه سیاسی - مسعود براتی کارشناس مسائل سیاست بین‌الملل طی یادداشتی نوشت: وقتی اعتمادسازی بدون توجه به کانتکس خصمانه و طراحی صورت گرفته از سوی دشمن باشد، می‌شود داستان تکراری و تمام نشدنی اتهام‌زنی و پرونده‌سازی.
به گزارش بولتن نیوز، به طور آشکاری دست فرمون کشور در موضوع هسته‌ای غلط و نادرست است.

‏آژانس پاسخ‌های ایران را رضایت بخش ندانست.
It said it found Iran’s response to questions last month “unsatisfactory.”

درباره بازرسی‌های اخیر از ایران است.