جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان سه‌شنبه ۱۸ شهریور

به گزارش بولتن نیوز، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه 18 شهریور 99 اعلام شد .

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

8 تا 8.30 هنرهای تجسمی پایه دهم
8.30‌ تا 9 صنایع چوب پایه دهم
9 تا 9.30 طراحی دوخت پایه دهم

ساعت 20.50 تا 21.45 ویژه برنامه پرسش مهر ریاست جمهوری

دوره ابتدایی:

ساعت 10.45 تا 11.10 فارسی و نگارش پایه اول

ساعت 11.10 تا 11.35 بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت 11.35 تا 12 مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

ساعت 12 تا 12.25 پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم

ساعت 12.25 تا 12.50 فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت 13.15 تا 13.45 مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت 14.30 تا 15 مطالعات اجتماعی پایه هفتم (من حق دارم )

ساعت 15 تا 15.30 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ( تعاون 1)

ساعت 15.30 تا 16 مطالعات اجتماعی پایه نهم(زمین مهد زیبای انسانها)

متوسطه دوم

ساعت 16 تا 16.30 دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران موضوع ( فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)

ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 1 پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت 17.30 تا 18 زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت 20 تا 20.25 درس فیزیک 1 پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت 20.25 تا 20.50 درس آمادگی دفاعی پایه دهم تمام رشته ها