فرصت یک هفته ای برای متهمان کهریزک
به گزارش بولتن نیوز، قاضی محسن افتخاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: دو طرف پرونده یک هفته فرصت دارند لوایح خود را به دادگاه ارائه دهند و پس از آن هئیت مستشاری وارد شور شده و در این زمینه تصمیم گیری می کنند.

وی افزود: اگر قضات تشخیص دهند که باید وارد شور شوند ختم رسیدگی را اعلام کرده و شور برای صدور حکم آغاز می شود.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران همچنین در خصوص ارائه لوایح از سوی متهمان گفت : از این موضوع اطلاع ندارم و انتشار برخی اخبار از سوی من درباره اینکه هیچ کدام از متهمان لوایحی نداده است صحت ندارد.

سعید مرتضوی ساعت 12 دیروز با حضور در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران لایحه دفاعیه خود را به رئیس شعبه ارائه کرد.