از پيشنهاد پرسپوليس خبر ندارم
حنيف عمران‌زاده در خصوص اظهارات علي اميري معون ورزشي باشگاه استقلال اظهار داشت: اول از همه بگويم من با علي اميري سال ها است رابطه اي صميمانه دارم و همانطور که خودش گفت مثل دو برادر مي مانيم.

به گزارش فارس،وي افزود: اگر آن شب آن صحبت ها را مطرح کردم بيشتر به اين خاطر بود که نمي دانستم وقتي با امير تماس مي گيرم در جلسه حضور دارد. او در اين مدت کمک زيادي به من کرد و اگر هم يک نفر براي گرفتن پولم به من کمک کرد فقط اميري بود. حتي چندين و چند بار نزد اسپانسر رفتم و او پيگير کارم بود. به همين خاطر هم مي گويم که بداند اگر حرفي زدم به خاطر فشار زيادي مالي بود که تحمل مي کردم.

مدافع استقلال در خصوص اينکه گفته بود با اولين پيشنهاد از اين تيم مي رود گفت: شايد باور نکنيد اما من امسال فشار مالي زيادي را متحمل شدم و 90 درصد از پولم را نگرفته ام. آن شب به خاطر فشار زيادي که از لحاظ روحي تحمل مي کردم آن حرف ها را زدم و من هم مثل همه بازيکنان دوست دارم تکليف تيم هر چه سريعتر مشخص شود.

عمران زاده در ادامه گفت و گو با فارس تاکيد کرد: من استقلال را دوست دارم و زدن آن حرف ها از سر عصبانيت بود اما انصافا اگر مي خواهند بازيکنان سريعتر تکليفشان روشن شود بايد دست به کار شوند.امسال شرايط سخت براي مديريت و کادر فني بوده و همه اين مشکلات را تحمل کردند.

وي در پايان در خصوص اينکه گفته مي شود باشگاه پرسپوليس به او پيشنهاد داده است گفت: من از اين پيشنهاد خبري ندارم و الان از زبان شما چنين چيزي مي‌شنوم.