باید کاری کرد:
من جنس خارجی نمی‌خرم…
به گزارش وبلاگستان بولتن نیوز؛ نویسنده وبلاگ باید کاری کرد نوشت:

16 37056 من جنس خارجی نمی‌خرم... کارگر جنس خارجی اقتصاد

من جنس خارجی نمی خرم

جنس خارجی سیاه است

سیاه تر از روزگار یک کارگر ایرانی که بیکار شده است!

 من جنس خارجی نمی‌خرم…

جنس خارجی شکستنی است

شکسته تر از دل کودکی که پدرش را به علت ورشکستی کارخانه از کار اخراج کرده اند!

من جنس خارجی نمی‌خرم…

جنس خارجی براق است

براق تر از چاقویی که تسمه چرخش، چرخ های کارگاه تولیدی ایرانی را پاره کند!

من حتی یک ریال هم جنس خارجی نمی‌خرم،نمی‌خرم چون نمی‌خواهم شکسته شدن صدای استخوان های کارگر ایرانی در زیر چرخ های خریدم شنیده شود.

من با افتخار جنس ایرانی می خرم….

تو چطور؟