انتشار 5 ميليون CD تخريبي با عنوان " 90 سياسي "
با ورود جدي به عرصه تبليغات انتخابات رياست جمهوري سونامي تخريب، توهين و ناسزا بيش از پيش اوج مي‌گيرد.

به گزارش بولتن، در همين راستا يكي از ستادهاي تبليغاتي كانديداهاي رياست جمهوري با ساخت چندين كليپ تبليغاتي در خصوص مسأله سياست خارجي دولت و همچنين بزرگنمايي برخي مسائل حاشيه‌اي ضمن مونتاژ فيلم‌ها با گنجاندن آنها در قالب مجموعه‌اي به نام «نود سياسي» درصدد تخريب دستاوردهاي دولت نهم در عرصه‌هاي مختلف برآمده است.

اين مجموعه كه در قالب يك CD عرضه مي‌شود، شامل بخش‌هاي ناقصي از سخنان رئيس‌جمهور و مقايسه آن با اتفاقات مختلف در صحنه بين‌المللي است.