از جام جهانی فوتبال تا حملات تروریستی داعش
کارتون های انتقادی از کارتونیست های انقلابی / 8
حملۀ چند روز گذشتۀ نیروهای گروه تروریستی داعش به مناطق مختلف عراق و خشونت های بی پایان و بی شرمانۀ این تروریست های خونخوار، بحران سوریه و نقش امریکا در این کشتار بی رحمانه و انتخابات افغانستان سوژه ی اصلی تعدادی از هنرمندان و کاریکاتوریست های کشورمان قرار گرفته است.
کارتون های انتقادی از کارتونیست های انقلابی
حملۀ چند روز گذشتۀ نیروهای گروه تروریستی داعش به مناطق مختلف عراق و خشونت های بی پایان و بی شرمانۀ این تروریست های خونخوار، بحران سوریه و نقش امریکا در این کشتار بی رحمانه و انتخابات افغانستان سوژه ی اصلی تعدادی از هنرمندان و کاریکاتوریست های کشورمان قرار گرفته است.
واکنش هنرمندان به جنای
کارتون های انتقادی از کارتونیست های انقلابی/ 6 (+عکس)
حملۀ چند روز گذشتۀ نیروهای گروه تروریستی داعش به مناطق مختلف عراق و خشونت های بی پایان و بی شرمانۀ این تروریست های خونخوار، بحران سوریه و نقش امریکا در این کشتار بی رحمانه و انتخابات افغانستان سوژه ی اصلی تعدادی از هنرمندان و کاریکاتوریست های کشورمان قرار گرفته است.
واکنش هنرمندان به جنایات تروریستی داعش
کارتون های انتقادی از کارتونیست های انقلابی/ 5 (+عکس)
حملۀ چند روز گذشتۀ نیروهای گروه تروریستی داعش به مناطق مختلف عراق و خشونت های بی پایان و بی شرمانۀ این تروریست های خونخوار، سوژه ی اصلی تعدادی از هنرمندان و کاریکاتوریست های کشورمان قرار گرفته است
قابل توجه داوطلبان کنکور؛
مواد لازم برای دکتر و مهندس شدن؟!! (+عکس)
آن چه در تصویر می بیند نمایی است از تابلوی یک پیتزافروشی در شهرستان تبریز که توسط «کاوه وحیدی» تهیه و ارسال شده است.
از بحران جنگ، ناآرامی و تروریسم تا انتخابات،صلح و ثبات در سوریه
کارتون های انتقادی از کارتونیست های انقلابی/3 (+عکس)
وضعیت اقتصادی نامساعد، بحران روابط دیپلماتیک خارجی، ناآرامی هایی که به واسطه ی اقدامات گروهک های تروریستی بر منطقه حاکم شده، بحران جمعیتی و معضلات فرهنگی، انتخابات و بحران سوریه برخی از موضوعاتی است که سوژه ی تعدادی از هنرمندان و کاریکاتوریست های کشورمان قرار گرفته است.
از بحران سیاسی در سوریه تا بحران بی آبی در ایران
کارتون های انتقادی کارتونیست های انقلابی(+عکس)
وضعیت اقتصادی نامساعد، بحران روابط دیپلماتیک خارجی، وضعیت نامطلوب سوریه، ناآرامی هایی که به واسطه ی اقدامات گروهک های تروریستی همچون داعش و جیش العدل بر منطقه حاکم شده، بحران جمعیتی و کمبود آب برخی از موضوعاتی است که سوژه ی تعدادی از هنرمندان و کاریکاتوریست های کشورمان قرار گرفته است.
۳