عکس هنری علی اوجی و همسرش نرگس محمدی در کنسرت رضا یزدانی
علی اوجی و همسرش نرگس محمدی در کنسرت رضا یزدانی حاضر شده و عکسی به یادگار گرفتند.
۷