علی کریمی برای کمک به موسسه خیریه فیاض بخش پیکان مدل 57 سوار خواهد شد.
مقایسه آیفون 6 با نوکیا 3310
پس از انتشار اخباری مبنی بر خم شدن آیفون 6 بر اثر فشار عکس زیر در شبکه های اجتماعی پخش شد
روزی آقا محمد‌خان مجرمی را فرمان داد تا گوشش را ببرند. مشاهده کرد که مجرم سعی دارد با دادن رشوه به مأمور، وی را از اجرای دستور آقامحمد خان باز دارد. آقا محمدخان پیش مجرم رفت و گفت «پنج عباسی را به خودم بده تا از تو بگذرم!»
مردم روستای منطقه‌ای بسیار کوچک در ترکیه از زبانی خاص برای ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند.
۲