مصرف برق مشترکان پرمصرف خانگی ۷ درصد کاهش یافت
در حال حاضر ۴.۳ درصد به تعداد مشترکان کم مصرف و ۲.۴ درصد به مشترکان خوش مصرف افزوده شده و ۶.۷ درصد از جمعیت مشترکان خانگی پرمصرف در ...
کاهش 6 درصدی مشترکان پرمصرف پس از اجرای برق امید
برق 20 میلیون نفر رایگان شد
با احتساب بعد خانوار 3.4 نفر در یک خانواده، بیش از 20 میلیون نفر در کشور از تخفیف 100 درصدی برق بهره‌مند شدند.
یک مقام مسئول خبر داد؛
امکان صادرات برق از شرق کشور فراهم شد
نصراللهی گفت: با افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان صادرات برق از شرق کشور امکان پذیر است.
سخنگوی صنعت برق:
قطعی برق صنایع با اطلاع قبلی انجام می‌شود
رجبی گفت: قطعی برق در حوزه صنعت و تولید از قبل اطلاع رسانی می‌شود تا مشکلی برای ماشین آلات پیش نیاید.
مدیر کل مدیریت مصرف توانیر خبر داد؛
کمبود گاز علت اصلی قطعی برق
یاقوتی گفت: قطعی برق به خاطر کمبود گاز است؛ میزان گاز دریافتی ما خیلی کمتر از اعداد اعلام شده توسط شرکت گاز است.
با وجود هشدار قطعی برق؛
امروز خاموشی در بخش خانگی اعمال نشد
از صبح امروز تاکنون به دلیل همکاری مردم در کاهش مصرف برق، خاموشی در بخش خانگی اعمال نشده است.
مدیرعامل توانیر مطرح کرد؛
مصرف ۵۰ درصد برق تولیدی در بخش خانگی
متولی زاده گفت: هم اکنون ۸۰ درصد از گاز و ۵۰ درصد از برق تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان:
با همراهی مردم مصرف برق کنترل شد
ما به صورت مستمر باتوجه به پیامک‌ها و پیام‌های رادیویی و تلویزیونی و سامانه‌هایی که داریم مردم را به همراهی با خودمان تشویق می‌کنیم که تاکنون نیز ...
سخنگوی صنعت برق:
تامین برق مشترکان خانگی و بیمارستان‌ها خط قرمز ماست
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تامین برق مشترکان خانگی و بیمارستان‌ها خط قرمز ماست، از وضعیت مطلوب تامین برق در کشور خبر داد.
قطعی برق برنامه ریزی شده نداریم
در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای قطعی برق برنامه ریزی شده نداریم. توصیه ما به مردم این است که ۱۰ درصد از مصرف برق و گاز خود کاهش دهند تا ...
۱۳