سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید
نرخ سکه و طلا در ۲۳ فروردین
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران با قیمت ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان داد و ستد شد.
قیمت طلا به بالاترین رقم یک ماه گذشته رسید
پس از آنکه فدرال رزرو آمریکا یک بسته محرک اقتصادی بزرگ را برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا اعلام کرد قیمت طلا شاهد افزایش بود.
سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید
نرخ سکه و طلا در ۱۹ فروردین
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران با قیمت ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان داد و ستد شد.
سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید
نرخ سکه و طلا در ۱۹ فروردین
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران با قیمت ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان داد و ستد شد.
سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید
نرخ سکه و طلا در ۱۷ فروردین
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران با قیمت ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان داد و ستد شد.
آغاز به کار بازار طلا بعد از ٢٠فروردین
قیمت‌هایى که براى طلا و سکه در فضاى مجازى و برخى کانال ها اعلام مى‌شود چندان موثق نیست.
سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید
نرخ سکه و طلا در ۱۶ فروردین
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران با قیمت ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان داد و ستد شد.
سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید
نرخ سکه و طلا در ۱۴ فروردین
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران با قیمت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.
عقب‌گرد طلا در برابر صعود دلار
قیمت طلا در معاملات امروز بازار جهانی در پی صعود ارزش دلار و بازارهای سهام که تحت تاثیر امیدواری به بهبود فعالیت اقتصادی چین روی داد، کاهش پیدا کرد.
سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید
نرخ سکه و طلا در ۱۱ فروردین
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران با قیمت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.
۱۰