برچسب ها
Tag: نفط طهران
على نادی نفط طهران بهدفین نظیفین فی المباراة التی اقیمت...
اقیمت المباراة على ملعب نادی نفط طهران بحضور 10 آلاف... متفرج وادارها الحکم رضا کرمانشاهی الذی طرد حارس مرمى نفط... طهران "نادر صفر زائی" بعد مرور 5 دقائق من بدایة... صفراء بوجه اکبر صادقی ومحمد قاضی نفط طهران فرشاد احمدزاده...
رمز الخبر: ۱۵۰۱۶   تأريخ النشر: ۲۰۱۷/۰۳/۰۵


نفط طهران 2/1 فی المباراة التی اقیمت عصر الاثنین فی...
رمز الخبر: ۴۸۸۷   تأريخ النشر: ۲۰۱۳/۰۳/۰۵