کرم ضد چروک فوری(درمولند)-کرم ضد چروک فوری(درمولند)
کد خبر: ۹۷۰۲
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۱
وي افزود: هشت سال جنگ (عراق عليه ايران) با کمک و پشتيباني و سلاح آنها عليه ملت ايران صورت گرفت. همين کرمانشاه قهرمان، صدها بار بمباران شد و صدام و بمباران او مورد حمايت دولت هاي آمريکا قرار گرفت. آمريکا حتي از بمباران شيميايي حمايت کرد.
احمدي‌نژاد خطاب به اوباما گفت: ما از تغيير استقبال مي کنيم اما به شرط آنکه تغيير بنيادين و در مسير درست باشد. ما با حوصله صبر مي کنيم، عملکردها را با دقت و زير ذره بين مورد بررسي قرار مي دهيم و اگر حقيقت بود و بطور اساسي تغييري اتفاق افتاد، از آن استقبال خواهيم کرد.

به گزارش ايرنا، دکتر احمدي نژاد در ادامه سخنان خود در اجتماع پرشور مردم کرمانشاه با اشاره به شعار تغيير در دولت جديد آمريکا گفت: دولت جديد آمريکا گفته است که مي خواهد در سياست هاي خود تغيير ايجاد کند، اين حرف خوب است چرا که سياست هاي بوش صددرصد غير اخلاقي، ضدبشري و در نقطه مقابل ارزش هاي الهي و تعليمات پيامبران خدا بود . رفتار و سياست هاي او کثيف ترين و جنايت بار ترين سياست هايي است که در دوران اخير در دنيا اجرا شده است.
احمدي نژاد خاطر نشان کرد: اينکه گفته اند مي خواهيم تغيير بدهيم اصل حرف خوب است اما عنايت کنيد مردم کرمانشاه و ملت ايران و همه ملت هاي جهان من مي خواهم درباره اين تغيير با شما صحبت کنم و خوشحالم اين مسئله مهم در محضر مردم انقلابي و مومن کرمانشاه مطرح شود.
رييس جمهور افزود: وقتي که مي گويند مي خواهيم تغيير دهيم، تغيير ممکن است به دو صورت اتفاق بيفتد يک تغيير بنيادين و اساسي و اثرگذار و تغيير جهت اصولي.
به گفته وي، روش دومي که در تغيير به کار مي گيرد تغيير تاکتيکي و تغيير در روش و ادبيات و نوع استفاده از کلمات و حلقه هاي سياسي است. اين تغييرات به زودي برملا مي شود و ملت هاي جهان در برابر آن موضع گيري خواهند کرد.
رييس جمهور با اشاره به برخي رفتارهاي دولت بوش گفت: يکي از مهمترين اشکالات بوش و هم دستانش نوع نگاهشان به جامعه بشري بود آنان دنبال برتري بر ديگران و سلطه بر ديگران بودند آنان خودشان را موجودات درجه اول و ساير ملت ها را موجودات درجه سوم و چهارم و دهم تلقي مي کردند.
وي افزود: آنان زماني که مي خواستند با مردم صحبت کنند از موضع غرور و طلبکاري حرف مي زدند ، اگر قرار است سياست عوض شود ديگر نبايد شاهد اين باشيم که دولت آمريکا خود را برتر از ديگران بداند ، دنبال سلطه جويي باشد با لحن بي ادبانه با ملت ها صحبت کند و خود را درجه اول و ديگران را درجه چندم به حساب آورد.
احمدي نژاد خاطر نشان کرد: ما فکر مي کنيم که تغيير واقعي اين است که لحن صحبت با ملت ها بايد عوض شود، بايد با ملت ها از در تواضع صحبت شود و الا اگر همان غرور ، همان توسعه طلبي ادامه يابد ، و تنها در کلمات جديد تغيير رخ دهد، تغيير اساسي رخ نداده است.
رييس جمهور ادامه داد: سياست غلط بوش، حضور نظامي در نقاط ديگر جهان بود . به بهانه 11 سپتامبر خراب شدن برج هاي دوقلو در نيويورک به کشورها ي مختلف حمله کردند ، امروز دولت آمريکا براي سلطه جويي خود از ژاپن تا آمريکاي جنوبي، از جنوب آفريقا تا قلب اروپا،‌نيروي نظامي دارد ، چرا ؟
احمدي نژاد تصريح کرد: چرا بايد دولت آمريکا در تمام نقاط دنيا نيروي نظامي داشته باشد، امروز هر جا جنگي رخ مي دهد يا ناشي از حضور نظامي آمريکاست يا دخالت هاي بي جاي آمريکا.
رييس شوراي عالي امنيت ملي ايران خطاب به دولتمردان جديد آمريکا گفت: وقتي مي گوييم سياست عوض شود يعني به حضور نظامي آمريکا در جهان پايان دهيد ،‌نيروها را جمع کرده به مرزهاي خود ببريد و به مردمتان خدمت کنيد. کسي در دنيا از شما تقاضا نکرده که لشکرکشي کنيد.
وي افزود: حادثه اي به نام 11 سپتامبر به وجود آمد ، معلوم نشد عامل اين حادثه که بود، اتفاقي افتاد مثل ماجراي هولوکاست، اجازه ندادند گروه هاي تحقيق بي طرف حقيقت ماجرا را بررسي کنند و به بهانه 11 سپتامبر به عراق و افغانستان حمله کردند و بيش از يک ميليون انسان بي گناه در عراق کشته شد. چندصد هزار در افغانستان کشته و چندميليون نفر آواره شدند.
احمدي نژاد ادامه داد: اگر مي گوييد تغير سياست بايد اجازه دهيد معلوم شود عامل حادثه 11 سپتامبر چه بوده، اگر مي گوييد تغيير سياست، لشگرتان را بيرون ببريد، در افغانستان توليد مواد مخدر زير سايه سر نيزه شما چند برابر شد، تغيير سياست يعني به مردم افغانستان احترام بگذاريد، به دولت افغانستان اجازه دهيد کار خودش را بکند جلوي توليد مواد مخدر را بگيرد.
رييس جمهور تاکيد کرد: بوش عادت داشت در امور همه ملت ها دخالت کند، آقاي سودان چرا اين جوري زندگي مي کنيد، آقاي پاکستان چرا اينطوري راه مي رويد، آقاي عربستان چرا اين طوري نماز مي خوانيد، آقاي ايران چرا پيشرفت علمي مي خواهيد داشته باشيد.
احمدي نژاد خطاب به اوباما تصريح کرد: اگر مي خواهيد سياست ها را تغيير دهيد، تغيير يعني اينکه دولت آمريکا نبايد در امو ملت ها دخالت کند، چه کسي از آمريکا خواسته در امور ديگر ملت ها دخالت کند، بوش به طور بي چون و چرا و بدون قيد و شرط از صهيونيست هاي جنايتکار حمايت مي کرد، يک گروهي را آوردند از دور و بر دنيا جمع کردند و به زور اسلحه مردم فلسطين را بيرون کردند و اينها را جاي آنان گذاشتند. ماموريت آنان جنگ افروزي، ترور ، اشغال و تهديد ديگران است.
وي افزود: بوش چشمانش را بسته بود و به طور مطلق از جنايت هاي صهيونيست ها حمايت مي کرد و حقي براي مردم فلسطين قائل نبود، اگر مي گوييد تغيير سياست يعني دست از حمايت صهيونيست هاي بي ريشه بي فرهنگ، غير قانوني جعلي آدم کش زن و بچه کش برداريد و اجازه بدهيد ملت فلسطين در مورد سرنوشتش تصميم بگيرد.
احمدي نژاد تاکيد کرد: آقاي بوش ملت آمريکا را تحريم کرد، به آنان توهين کرد ، تمام تلفن ها را شنود کرد با يک برنامه ريزي جنگ رواني ترس و وحشت را بر مردم آمريکا حاکم کرد و آنان را از صحنه سياست کنار گذاشت و در دنيا کارش را انجام داد.
رييس جمهور خاطر نشان کرد: اگر مي گوييم تغيير سياست، يعني فشارها را از مردم آمريکا برداريد، اجازه بدهيد مردم آمريکا آزاد باشند، در مسائل سياسي دخالت کنند و سرنوشت خودشان را خود تعيين کنند، چرا به مردم آمريکا توهين مي کنيد.
احمدي نژاد ادامه داد: بيش از60 سال است که دولت هاي پي در پي آمريکا در نقطه مقابل ايران هستند در سال 32 با کودتا دولت ملي ايران را ساقط کردند و استبداد غير مردمي حاکم کردند، نفت ما را بردند، ثروت ما را بردند و در عوض به ما نيروي اهريمني به نام ساواک دادند که تمامي جوانان و علما و دانشمندان ما را در سياه چال ها شکنجه مي کردند و آنان حمايت صددرصد آمريکا بود، بيست و پنج سال ما را از پيشرفت عقب نگه داشتند، فقر و فلاکت را بر ما تحميل کردند. در 15 خرداد سال 42،پانزده هزار نفر از مردم ايران را کشتند و رهبرمان را تبعيد کردند ، در 57 ملت ايران را کشتند و رييس جمهور آمريکا از آنان حمايت کرد.
رييس جمهور ايران گفت: آنها تا روز آخر از استبداد حمايت کردند و در مقابل انقلاب آزاديخواه و استقلال طلب و عدالتخواه ملت ايران ايستادند و از صبح پيروزي تا امروز دولت هاي آمريکا در برابر ملت ايران ايستاده اند.
احمدي نژاد ادامه داد: آنها سفارتخانه را تبديل به جاسوس خانه کردند. به طبس حمله کردند. کودتاي نظامي طراحي کردند. از تروريست هاي آدمکش که بيش از 16 هزار نفر از مردم ما را ترور کردند، حمايت نمودند. صدام را به جنگ عليه ايران تشويق و حمايت کردند.
وي افزود: هشت سال جنگ (عراق عليه ايران) با کمک و پشتيباني و سلاح آنها عليه ملت ايران صورت گرفت. همين کرمانشاه قهرمان، صدها بار بمباران شد و صدام و بمباران او مورد حمايت دولت هاي آمريکا قرار گرفت. آمريکا حتي از بمباران شيميايي حمايت کرد.
احمدي نژاد گفت: آنها به ملت و فرهنگ ما توهين کردند. بارها اعلام کردند که مي خواهيم ريشه ملت ايران را بخشکانيم. هواپيماي مسافربري ما را سرنگون کردند و صدها جنايت عليه ملت ايران مرتکب شدند و حتي در موضوع هسته اي هم با بي ادبي و گستاخي در برابر ملت ايران ايستادند. کساني که بيش از 10 هزار بمب اتم دارند با وقاحت گفتند که ما نگران ملت ايرانيم.
رييس جمهور با اشاره به شعار تغيير دولت جديد آمريکا، اظهار داشت: تغيير اين است که از ملت ايران عذرخواهي کنند و تلاش نمايند اين سابقه سياه خود و جناياتي را که عليه ملت ايران مرتکب شده اند جبران کنند.

وي تصريح کرد: ما از تغيير استقبال مي کنيم اما به شرط آنکه تغيير بنيادين و در مسير درست باشد و الا دنيا بداند اگر کسي با همان زبان، ادبيات و روحيه تجاوز طلبي بوش، حتي درکلماتي جديد بخواهد با ملت ايران سخن بگويد پاسخ ملت ايران همان است که سالها به بوش و نوکران او داد.
احمدي نژاد تاکيد کرد: البته گفتند که درباره ايران مشغول تنظيم برنامه ها هستند. ما هم با حوصله صبر مي کنيم و حرف ها را با دقت گوش مي دهيم ، عملکردها را با دقت و زير ذره بين مورد بررسي قرار مي دهيم و اگر حقيقت است و بطور اساسي تغييري اتفاق بيفتد از آن استقبال خواهيم کرد.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین