کد خبر: ۹۶۳۳
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۶:۴۱
بر اساس تصويب شوراي شهر تهران شهر دانش و طبيعت در تهران ساخته خواهد شد.

به گزارش"ايلنا"، شوراي شهر تهران با استناد به وظايف قانوني مندرج در چشم‌‏انداز 20 ساله کشور و برنامه جامع شهر تهران و مسووليت خود در جهت ارتقاء فرهنگ و حس دانش دوستي، جستجوگري علمي و همچنين ايجاد آگاهي و انگيزه براي حفاظت از محيط‌‏زيست و شناخت قوانين حاکم بر طبيعت شهرداري تهران مکلف است با همکاري بخش دولتي و غيردولتي نسبت به انجام مطالعات اوليه،‌‏ تهيه زمين مورد نياز طرح، انجام مطالعات جامع همراه با جزئيات اجرايي و تشکيل هيات امنا اقدام کند که حداکثر زمان لازم جهت اجراي بندهاي فوق يکسال خواهد بود.
بر اساس تبصره اول اين ماده واحد برخي از اعضاي هيات امناي شهر دانش و طبيعت, سه نفر از اعضاي شوراي شهر تهران، يک نفر از معاونان وزارت صنايع با معرفي وزير، يک نفر از معاونان سازمان ميراث فرهنگي و سازمان حفاظت از محيط‌‏زيست و رييس فرهنگستان علوم است.
همچنين بر اساس تبصره دوم شوراي علمي شهر دانش و طبيعت پس از تصويب مطالعات فاز يک توسط شوراي اسلامي هر تهران و در زمان انجام عمليات اجرايي تشکيل خواهد شد.
-حاشيه‌‏نگاري خبرنگار ايلنا از بررسي اين طرح در شورا
حسن بيادي نايب رييس شوراي شهر تهران در مورد هيات امنايي که براي اين طرح پيشنهاد شده بود، گفت: وقتي معاوني در سطح وزير براي هيات امنا انتخاب مي‌‏کنيم حساسيت را بالا برده‌‏ايم، مثل اين است که مي‌‏خواهيم اين مصوبه اجرا نشود.
وي به ضرب‌‏المثلي اشاره کرد و گفت: مثل اين است که کسي اسم پسرش را مي‌‏گذارد رستم، و وقتي پسرش را صدا مي‌‏زند پسرش فرار مي‌‏‌‏کند.
نايب رييس شوراي شهر تهران که در اين ميان خنده بر لب داشت، تاکيد کرد: وقتي که هيات امنا را تشکيل مي‌‏دهيم، اين طرح عملياتي نمي‌‏شود.
ابتکار نيز در اين ميان گفت: دستگاه‌‏هاي دولتي مثل آموزش و پرورش علاقه‌‏مندند که در اين طرح مشارکت کنند و نايب رييس شوراي شهر تهران نيز در اين مورد خطاب به ابتکار تصريح کرد: علاقه‌‏مندي آنها به خاطر پول است چرا که آنها يک قران هم در طرح مشارکت نخواهند کرد؛ درست مثل اتفاقي که در طرح جامع اتفاق مي‌‏افتد.
به گزارش خبرنگار"ايلنا" در مورد تعيين نام اين شهر نيز حاشيه‌‏هايي وجود داشت به گونه‌‏اي که تاکيد ابتکار رييس کميته محيط‌‏زيست شورا بر روي کلمه طبيعت و محيط زيست اصرار داشته و با ذکر کلمه "دانش" به تنهايي مخالف بود.
اعضاي شوراي شهر در مورد نام "شهر دانش و طبيعت به اتفاق نظر رسيدند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :