کد خبر: ۹۶۰۶
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۵:۵۰
دب‍ی‍رک‍ل‌ م‍وس‍س‍ه‌ ج‍و‌ان‍‍ان‌ ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ و دب‍ی‍ر ‌ه‍م‍‍ای‍ش‌ س‍ر‌اس‍ر‌ی‌ ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌، ف‍رص‍ت‌ ‌ه‍‍ا و چ‍‍ال‍ش‌ ‌ه‍‍ا از تشکیل کمیته دستاوردهای این همایش خبر داد.

به گزارش مهر، میثم رمضانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ‌این کمیته شامل 10 نفر است که مسئولیت بررسی مقالات ارسالی به این همایش را دارند.

وی ادامه داد: هدف از تشکیل این کمیته در راستای اهداف این همایش یعنی بازشناسی مشکلات و مسئل پیش روی افراد تالاسمی است .

رمضانی گفت: با مروری بر مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش نتایج خوبی در خصوص مشکلات افراد تالاسمی که از سوی صاحبان مقالات ارائه شد دست خواهیم یافت.

به گفته وی، موضوعات مقالات در زمینه ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ و ک‍‍ار‌آف‍ری‍ن‍‍ی، ب‍ی‍ک‍‍ار‌ی‌ و پ‍ی‍‍ام‍د‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آن‌ در ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی، زم‍ی‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا و ح‍وزه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اش‍ت‍‍غ‍‍ال‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌، ن‍ق‍ش‌ دس‍ت‍گ‍‍ا‌ه ه‍‍ا‌ی‌ ح‍م‍‍ای‍ت‍‍ی‌ در ‌اش‍ت‍‍غ‍‍ال‌ ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی، ن‍گ‍رش‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍‍ار‌ی‌ ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ و ‌اف‍ر‌اد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ‌آن‌، ن‍ق‍ش‌ خ‍‍ان‍و‌اده‌ و رو‌اب‍ط خ‍‍ان‍و‌ادگ‍‍ی‌ ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی، ن‍ق‍ش‌ دول‍ت‌ و ن‍‍ه‍‍اد‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍‍ان‍ون‍گ‍ذ‌ار در ‌اش‍ت‍‍غ‍‍ال‌ ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍وض‍و‌ع‍‍ات‌ م‍ق‍‍الات‌ ارسالی ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ‌ه‍م‍‍ای‍ش‌ است.

رم‍ض‍‍ان‍‍ی‌ گ‍ف‍ت‌: زم‍ی‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا و ب‍س‍ت‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ش‍‍ارک‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ و ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ در ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی، ن‍ق‍ش‌ رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ج‍م‍‍ع‍‍ی‌ در ت‍‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌، درم‍‍ان‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ج‍دی‍د در ب‍ی‍م‍‍ار‌ی‌ ت‍‍الاس‍م‍‍ی، ژن‍ت‍ی‍ک‌ و ت‍‍الاس‍م‍‍ی، ‌ع‍و‌ارض‌ ق‍ل‍ب‍‍ی‌ و ‌غ‍دد‌ی‌ در ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی، ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌ خ‍ون‌ و ‌ع‍و‌ارض‌ ن‍‍اش‍‍ی‌ ‌از ‌آن‌ در ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ و ‌ا‌ع‍ت‍م‍‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌، خ‍ودب‍‍اور‌ی، ‌اف‍س‍ردگ‍‍ی‌ در ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی از دیگر موضوعات برای ارسال مقالات است.

وی گفت: اکثر مقالات ارسالی در باب مشکلاتی که افراد تالاسمی هر استان و منطقه ای با آن درگیرند را بیان کرده اند.

دب‍ی‍رک‍ل‌ م‍وس‍س‍ه‌ ج‍و‌ان‍‍ان‌ ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ و دب‍ی‍ر ‌ه‍م‍‍ای‍ش‌ س‍ر‌اس‍ر‌ی‌ "ت‍‍الاس‍م‍‍ی، ف‍رص‍ت‌ ‌ه‍‍ا و چ‍‍ال‍ش‌ ‌ه‍‍ا" ادامه داد:‌ حتی در این مقالات راهکارهای خوبی در خصوص چگونگی رفع این مشکلات از سوی صاحبان مقالات ارائه شد.

وی گفت: کمیته دستاوردهای همایش با بررسی مقالات بصورت دقیق مبادرت به جمع آوری مشکلات افراد تالاسمی در مناطق مختلف کشور و راه حل های پیشنهادی آنان می کند.

وی با اشاره به اهداف موسسه در زمینه پیگیری رفع مشکلات افراد تالاسمی در سطح کلان کشور و بیان آن در دولت و مجلس شورای اسلامی گفت: این مقالات می تواند یاری رسان دست اندرکاران پیگیری مشکلات این قشر باشد.

وی تعداد مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش را تاکنون 75 عنوان مقاله برشمرد و گفت: با توجه به طرح مسائل اساسی در مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش این مقالات از بعد کیفی از ارزش بالایی برخوردار هستند .

‌ه‍م‍‍ای‍ش‌ س‍ر‌اس‍ر‌ی‌ ت‍‍الاس‍م‍‍ی، ف‍رص‍ت‌ ‌ه‍‍ا و چ‍‍ال‍ش‌ ‌ه‍‍ا ت‍وس‍ط م‍وس‍س‍ه‌ ج‍و‌ان‍‍ان‌ ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ و ب‍‍ا ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ ن‍‍ه‍‍اد‌ه‍‍ا‌ی‌ و دس‍ت‍گ‍‍ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌اج‍ر‌ای‍‍ی‌ ک‍ش‍ور در روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین