کد خبر: ۸۰۶۵
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۸۷ - ۱۷:۲۶
به اندازه كافي شعار داده ايم. به اندازه كافي شاهد برپايي اجلاس بي فايده كشورهاي مسلمان!! بوده ايم. به اندازه كافي اهتمام كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس براي حل مشكلات جهان اسلام را ديده ايم.
بس الله الرحمن الرحيم
ونريد ان نمن الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين

به اندازه كافي شعار داده ايم. به اندازه كافي شاهد برپايي اجلاس بي فايده كشورهاي مسلمان!! بوده ايم. به اندازه كافي اهتمام كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس براي حل مشكلات جهان اسلام را ديده ايم. همانها كه تمام فكر وذكرشان معطوف به ناميدن خليج هميشه فارس به نام مجعول «خليج عربي» هستند واز آن طرف چشم خود را بر روي درياي خون غزه بسته اند. ازشوراي ضد امنيت سازمان ملل چيزي نمي گوييم ونمي خواهيم. از سازمان ملل، سازمان ديده بان حقوق بشر چيزي نمي گوييم. زيرا به نيك دريافته ايم كه نه ما مسلمانان « بشر»هستيم كه حقوقي داشته باشيم ونه اينكه « امنيت» جهان اسلام را به واسطه حق ظالمانه « وتو» مي توانيم احساس كنيم.
روز قدس وروزهاي قدس مي آيند ومي روند. آن پيرعرفان قوم چه كه در باب تحريم اين غده سرطاني نفرمودند وما مسلمانان بايد از جيب خودمان خرج امنيت اشغالگران فاشيست را بدهيم. ديگر ديدن شهداي فلطيني برايمان عادي شده. ديگر خانه خرابي و آوارگي مسلمانان به برنامه ثابت خبري تلويزيون ما تبديل شده. شعارهاي مرگ براسرايل بي اثر شده وجالب اينكه بعد ازهر روز قدس بر تعداد حملات نژاد پرستان اشغالگر به مسلمانان بيشترمي شود.

حكايت دردمندي تاريخ خلقت با نقض حقوق بشر آغاز شد. قابيل وقابيليان كمر به قتل هابيل وهابيليان بسته اند. راستي چه طنز تلخيست كه بمبهاي اهدايي آمريكا، انگلستان برسرمردم بيگناه لبنان،عراق، فلسطين وافغانستان فرو مي آيد و آنوقت جهان اسلام به نقض حقوق بشرمتهم مي شود. وزارت امور خارجه نيز باشدت!!! هرچه تمامتر محكوم مي كند تا راه براي ورود محصولات اسرايلي به وطن بازشود. آنچه كه مي خواستيم بگوييم تا كنون گفته ايم و آنچه كه نبايد ببينيم ديده ايم. چه بر سر جهان اسلام آمده است كه بايد بيش از 60 سال شاهد آوارگي ودر بدري همكيشان خود به دست مشتي نژاد پرست وحشي باشند؟ به راستي تعريف بشر در قاموس مدعيان دروغين ونوبل بگيران مفتخور حقوق بشر چيست؟ راستي معناي « كرامت انساني» و « آزادي اديان» چيست؟ راستي كجايند وجدانهاي دردمندي!! كه بر كشتگان 1 سپتامبر اشكها ريخته وشمعها روشن كردند؟راستي كجايند تروريست پروران مدعي مبارزه با تروريسم كه جهان را به صحنه تاخت وتازبراي يافتن « شبح تروريستي» به نام بن لادن تبديل كرده اند وفارغ البال چشم خود را بر جنايات تروريسم دولتي اسراييل فاشيست و غاصب بسته اند؟ كجايند كساني كه برتمام جنايات بشري غرب « لبخند» مي زنند وبه فكر « صلح» بدون عدالت هستند؟ كجايند علماي بي درد« الازهر» كه براي دست دادن با سران اشغالگر در صف ايستاده اند؟ كجايند بي دردان داخل وخارجي كه بر كشتگان خيالي « هولوكاست» مرثيه ها سرداده وگريبانها چا ك كرده ولي با بي شرمي وبي غيرتي تمام چشم خود ر ابر هولوكاست واقعي جهان اسلام بسته اند؟ كجايند بي غيرتان داخل وخارج كه با بي شرمي تمام دفاع مشروع مجاهدان لبناني وفلسطيني را مصداق تروريست مي دانند واز آن سو به توجيه جنايات ر‍يم فاشيستي اسراييل مي پردازند؟

آنچه كه امروز بر مناسبات ظالمانه بين المللي حاكم است در يك جمله خلاصه مي شود كه حقوق بشر يعني: سهم غرب آسايش وسهم بقيه جهان جنگ وخونريزي.
غزه در حمام خون ساخته مدعيان دروغين حقوق بشر دست وپا مي زند وسران به اصطلاح مسلمان ومفتي هاي بي دردشان نيز به برداشتهاي متحجرانه از اسلام مشغولند.
ماه محرم آغازشده و ما رهروان حسين آموخته ايم كه تحت هر شرايطي خون بر شمشيرپيروز است. امروز شاهديم كه مشركان عصر جاهليت در حال تبديل غزه به « شعب ابيطالب» ديگري هستند تا به خيال خود ما را از پيمودن راهي كه انتخاب كرده ايم منصرف كنند. اينك رهروان حسين در يكسوي ميدان ويزيديان زمان با اتكا به سازمان ملل، شوراي امنيت وسازمانهاي مدافع حقوق بشر!! در سوي ديگر.

آنجا كه ديگر پاي هرگونه گفتگو، قطعنامه، بيانيه و... در دفع تجاوز ظالمان مي لنگد عرصه شهادت وشهادت طلبي است واز تروريست ناميده شدن توسط حاميان تروريسم جهاني نيز ترسي به دل راه نمي دهيم. آنجايي كه اهرم زور برمناسبات جهاني حاكم شود واستقلال كشورهاي مسلمان به سخره گرفته شود عرصه شهادت وشهادت طلبي است. آنجا كه هيچ سازمان جهاني وهيچ قاعده بين المللي براي احقاق حق مظلومان جهان اقدامي نكند عرصه شهادت است. مرگ با عزت را به زندگي با ذلت ترجيح مي دهيم.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگا ه شيراز به عنوان پرچمدار جنبش دانشجويي مسلمان بازهم با تاكيد به وظيفه فرامرزي وفراملي خود فارغ از مناسبات ظالمانه حاكم بر روابط بين المللي وظيفه خود را در اين برهه خطير دفاع همه جانبه ازكيان امت اسلامي د ركنار كليه مجاهدان وآزاديخواهان جهان مي داند وآمادگي خود را براي دفاع از مرزهاي جهان اسلام تا پاي شهادت اعلام مي دارد.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :