پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۶۲۸۰۳
تعداد نظرات: ۶۳ نظر
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۸
جنبشی که نظام سرمایه داری امریکا و غرب را زمین خواهد زد
پس از فروپاشي شوروي سابق و نظام كمونيستي و سوسياليستي، سران غرب به ويژه آمريكايي ها با ادعاي تك الگوبودن نظام سرمايه داري تلاش كردند تا حاكميت خود بر جوامع غربي و سپس سراسر جهان را اجرايي سازند. پس از دو دهه مردم غرب دريافته اند كه اين ادعا نه تنها كارايي نداشته، بلكه صرفاًبراي اعمال ديكتاتوري حاكمان بر آنها بوده است كه موجب شده، آنها حاكميت طبقه اي محدود بر سراسرجامعه را بپذيرند.

مقام معظم رهبری :

مردم آمريكا در واقع به حاكميت اقليت يك درصدي بر اكثريت نود و نه درصدي  معترض هستند كه ماليات و پول مردم آمريكا را هزينه براه انداختن جنگ در افغانستان و عراق و حمايت از رژيم صهيونيستي ميكنند.

ممكن است حكومت آمريكا با شدت عمل، اين جنبش اعتراضي را سركوب كند اما نمي تواند ريشه هاي آن را از بين ببرد.

ريشه هاي اين حركت در آينده آن چنان گسترش خواهد يافت كه نظام سرمايه داري آمريكا و غرب را زمين خواهد زد.

جنبش وال استریت  چیست؟

جنبش " وال استریت را اشغال کنید " ، متاثر از اوضاع نامساعد کنونی آمریکا است و به سرعت در میان برخی گروه های سیاسی و اجتماعی جا باز کرده است . اولین نشانه ظهور این جنبش به روز 17 سپتامبر باز می گردد که تعدادی از فعالان در برابر ساختمان بورس اوراق بهادار نیویورک در خیایان وال استریت تجمع کردند و اعلام کردند تا زمانی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود ، به تجمع خود پایان نخواهند داد .  خواسته‌هایی که گستردگی آنها از بیمه تامین اجتماعی هست تا پایان بخشیدن به جنگ‌های آمریکا در جهان و ایجاد شغل برای جوانان. آنچه که این خواسته‌های گوناگون را به هم وصل کرده، این است که این گروه‌ها اعتقاد دارند مدیران مالی در وال استریت هستند که مسبب همه این مشکلات هستند.


و در این میان:

بازارهاي بورس آمريكا و اروپا  با سقوط ناگهاني ارزش سهام، شوك تازه اي را در كنار ضرر 800 ميليارد دلاري تجربه كردند. اين اتفاق با وجود مجوز كنگره براي افزايش دو هزار و چهارصدميليارد دلاري سقف بدهي هاي دولت آمريكا رخ داد. قرار بود مصوبه كنگره، آرامش را به اقتصاد آمريكا و اروپا برگرداند اما چنين نشد و سرمايه گذاران نتوانستند اطمينان خود به بهبود وضعيت اقتصادي آمريكا را احيا كنند. آنها منطبق با آمار اقتصادي، كاهش نرخ رشد و بازگشت ركود 2سال پيش را پيش بيني مي كنند. از نگاه تحليل گران اقتصادي و سرمايه گذاران، اقتصاد ايالات متحده اكنون تنه به تنه اقتصاد ورشكسته يونان مي زند كه به واسطه حمايت هاي مالي (اعانه) ديگر كشورها سرپا مانده است. در بحران 2سال پيش، با انتقال بدهي شركت هاي خصوصي بزرگ به دولت و پرداخت بدهي كلان سرمايه داران از خزانه عمومي، بيماري موقتاً تسكين يافت اما اكنون آن عارضه با ابعادي بزرگ تر و اين بار از درون دولت سر برآورده است.

حالا دولت آمريكا بدهكارترين دولت دنياست، آمريكا در دور باطل بدهي ها افتاده و با شعبده بازي هايي نظير افزايش سقف بدهي ها تا مرز 7/16 تريليون (16هزار و هفت صد ميليارد) دلار، اعلام رسمي ورشكستگي را به تأخير مي اندازد. آيا با كاغذبازي و صورت سازي دروغين كنگره مي شد آرامش را به وال استريت نيويورك و ساير بازارهاي مهم برگرداند؟
پاسخ بازار مطلقاً منفي بود. با وضع پیش آمده  اعتراضهای مردمی شکل گسترده ای به خود گرفت هر چند كه در گذشته نيز اين اعتراض هایی صورت گرفته بود، امااعتراض هاي اخير داراي ويژ گي هاي خاصي بود كه در گذشته مشاهده نشده است. محور قرار گرفتن منطقه وال استريت به عنوان مركز فرماندهي نظام سرمايه داريو صاحبان ثروت و قدرت به عنوان محل تجمع اعتراض كنندگان، گسترش دامنه اعتراض هابه اكثر مناطق آمريكا، تأكيد مردم به اصل الگوگيري از قيام هاي مردمي در كشورهاي عربي و اسلامي ، تبديل اعتراض هاي مردمي از بعد اقتصادي به مقابله با نظام سرمايه داري با اصل 99 درصد در برابر يك درصدثروتمند، انسجام سراسري مردم به جاي تمركز ايالتي و ... از جمله ويژگي هاي اين حركت است. گسترد گي اين اعتراض ها سوالات بسياري در اذهان تداعي كرده است. ريشه اين اعتراض ها چيست؟ خواست و مطالبه اصلي مردم چه مي باشد؟ چرا محافل رسانه اي و سياسي غرب به دنبال سانسور حقايق آن مي باشند؟ تأثير اين تحولات بر آينده آمريكا ونظام سرمايه داري چه خواهد بود؟ از جمله اين سوالات است كه در نوشتار ذيل به اختصار به آن پرداخته مي شود

ريشه هاي قيام مردمي وال استریت:

در باب دلايل و رويكرد مردمي به انجام اعتراض هاي سراسري عليه نظام سرمايه داري در آمريكا كه در قالب جنبش تسخير وال استريت آغاز و با عناوين ديگر در ساير شهرها گسترش يافته، ديدگاه هاي مختلفي مطرح مي شود. برخي، تغييرات در ساختار فرهنگي و دروني جامعه آمريكا و برخي فوران ناهمگوني اجتماعي را مطرح مي كنند، برخي بر شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و افزايش روز افزون فقر و گرسنگي و نياز 46 میلیون آمريكايي به كمك هاي دولتي را اولويت دانسته اند، برخي گسست ميان مردم و دولتمردان آمريكا را دليل اعتراض هادانسته و برخي نيز سياست خارجي و نارضايتي مردم از جنگ طلبي هاي دولتمردان و تزلزل موقعيت جهاني آمريكا را دليل اين اعتراض ها عنوان كرده اند. برخي نيز اين اعتراض ها را ادامه سياست هاي جدايي طلبانه برخي ايالت ها مانند تگزاس و ويسكانسين مي دانندكه در ماه هاي اخير، مطالبات جدايي طلبانه خود را تشديد كرده اند و اكنون در قالب اعتراض هاي سراسري ادامه مي دهند. برخي نيز بر افزايش فقر در جامعه و فاصله شديدطبقاتي تأكيد دارند، چنانكه مردم در شعار خود تأكيد دارند كه ما،99 درصد فقير در برابر يك درصدثروتمند مي باشيم. با توجه به ديدگاه ها و نظريه هاي مطرح شده و سيرتحولات سياست داخلي و خارجي آمريكا در چند دهه اخير،ريشه هاي شكل گيري جنبش وال استريت وسقف مطالبات مردم آمريكا كه البته برخي از آنها با مطالبات مردم اروپا يكسان است، در چند محور قابل بررسي مي باشد.


اعتراض به خروج از چارچوب ها:

بررسي تاريخي آمريكا نشان مي دهد كه ريشه اصلي ايجاد ايالات متحده و پذيرش تشكيل آن از سوي ايالت هاي مختلف، رسيدن به رفاه سراسري و به نوعي همگرايي ميان مردم ودولتمردان بود. در ساختار تعريفي آنها مردم و دولتمردان در كنار يكديگر براي رسيدن به جامعه آرماني نظير؛ رفاه سراسري، ترويج برابري و آزادي در داخل آمريكا و عرصه بين الملل و.... تلاش مي كردند. اين امر چنان نمود داشته كه ايالت ها هنگام پيوستن به ايالات متحده در قرن هفدهم از شروط ادامه پيوست به ايالات متحده را توانايي دولت فدرال در تأمين نيازهاي مردمي و همراهي آن با خواسته هاي مردم عنوان كرده اند. هر چند كه اين اصول به صورت كج دار و مريز در گذشته اجرا شده، امادر چند دهه اخير مشاهده مي شود كه ساختارسياسي آمريكا به مرور از اين امر عدول كرده و از رويكردهاي مردمي فاصله گرفته است. ساختار سياسي و اقتصادي آمريكا نشانگر آن است كه سياستمداران شامل سناتورها ونمايندگان كنگره، فرمانداران و صاحبان قدرت در بخش هاي مختلف ايالتي دركنار سران كاخ سفيد به جاي رويكردهاي مردمي در كنار صاحبان ثروت قرار گرفته و در نهايت به حاميان ومجريان خواست هاي ثروتمندان مبدل شدند، چنانكه مردم آمريکا در شعارهاي خود تأكيد دارند كه دولتمردان صرفاً حامي يك درصدجامعه كه شامل ثروتمندان است، مي باشند و 99 درصد ديگر سهمي از ساختار سياسي و اقتصادي كشورشان ندارند. تأكيدبر اموري مانند حذف وال استريت به عنوان مركز سرمايه داريدر آمريكا و حتي نظام سرمايه داري در جهان،تأكيد بر عدم پذيرش نظام دو حزبي جمهوريخواه و دموكرات و معرفي آنها به عنوان دست نشاندگان مشترك نظام سرمايه داري، اصراربر لزوم قطع كمك هاي دولتي به صاحبان ثروتو ... از نشانه هاي بيزاري مردم از وابستگي دولتمردان به صاحبان ثروت و جدايي آنها از ملت است. نمود عيني، قرار گرفتن سياستمداران و تصميم گيرندگان ارشد آمريكا در كنار طبقه خاص ثروتمندان را در ارائه بسته هاي اقتصادي براي خروج از بن بست اقتصادي مي توان مشاهده كرد. چنانكه جرج بوش در سال2008، 700 ميليارد دلار و اوباما در سال 2009، 800 براي مردم، دستاوردي نداشت. مجموع اين فرايند چنان بوده كه «چامسكي» نويسنده و تحليلگر بزرگ آمريكايي تأكيد مي كند، سياستهاي دولتمردان موجب گسست اجتماعي شده كه در كنار بحران اقتصادي، طغيان مردم آمريكا عليه سرمايه داري و دولتمردان به همراه داشته است

از هم پاشیده شدن روياهاي مردمي:

پس از فروپاشي شوروي سابق و نظام كمونيستي و سوسياليستي، سران غرب به ويژه آمريكايي ها با ادعاي تك الگوبودن نظام سرمايه داري تلاش كردند تا حاكميت خود بر جوامع غربي و سپس سراسر جهان را اجرايي سازند. پس از دو دهه مردم غرب دريافته اند كه اين ادعا نه تنها كارايي نداشته، بلكه صرفاًبراي اعمال ديكتاتوري حاكمان بر آنها بوده است كه موجب شده، آنها حاكميت طبقه اي محدود بر سراسرجامعه را بپذيرند. اين حقارت در چند بعد بر مردم غرب از جمله مردم آمريكا تحميل شده است از جمله:

الف) در حوزه داخلي مردم دريافته اند كه نظام سرمايه داري بر خلاف ادعاي رفاه، كاركردي براي آنها نداشته و چنانكه ذكر شد، طبقه ثروتمند محدود بر كل جامعه حاكم بوده اند. در اين ميان، نظام سرمايه داري با اعمال ديكتاتوري انحصاري قدرت با تركيبياز يك يا دو حزب نظير، ساختار آمريكا با محوريت جمهوريخواه و دموكرات،خواسته هاي سرمايه داران را بر جامعه تحميل كرده اند. نكته اساسي آنكه، اين سرمايه داري نه تنهادستاوردي براي رفاه مردمي نداشته، بلكه به گسست بنياد خانواده ها وساختار اجتماعي و تبديل مردم به افرادي صرفاًمادي بدون توجه به حقوق انساني و متعالي منجر شده است.

ب) در صحنه بين الملل در حالي كه سران آمريكا با ادعاي رفاه جهاني و كمك به ملت هابه اشغال ساير كشورها پرداخته اند اما در عمل همچناناز برخي حاكمان ديكتاتور حمايت كردهو حتي در اين راه، در برابر ملت ها قرار گرفته اند. اكنون ملت هاي غربي دريافته اندكه اين ادعاها، صرفاً فريبي براي تأمين منافع سرمايه دارانبوده و نه براي ارتقاي جايگاه جهاني ملتآمريكا و يا كمك به ساير ملت ها. چنانكه نمود آن را در جنايات صورت گرفته دركشورهاي تحت اشغال و بي تفاوتي غرب در برابر جنايات اشغالگرانقدس مي توان مشاهده كرد. تحولاتاخير خاورميانه و شمال آفريقا نيز نشان داد كه سران آمريكا براي منافع سرمايهداران از حاكمان ديكتاتوري حمايت كرده اند كه صرفاً تأمين كنندهمنافع نظام سرمايه داري بوده اند. اينديكتاتوري كه برگرفته از عملكردهاي سران غرب بوده اكنون به حقارتي براي مردم آمريكامبدل شده است به ويژه كه اين امر تزلزل جايگاه جهاني آنها را به همراه داشته است.

گسترش نهضت بيداري اسلامي ذر سراسر جهان:

بيداري اسلامي در كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا، تحولات اروپا و اكنون آمريكا نشان مي دهد كه فرهنگي جديد در ساختار نظام بين الملل در حالشكل گيري است و آن رويكرد ملت ها به مقابله با ساختارهاي غير مردمي و وابسته به نظام سرمايه داري است. در دو دهه گذشته، نظام سرمايه داري با عناوين مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي و حتي ايجاد و حفظ حاكمان دست نشانده نظير آنچه در كشورهاي عربي حامي غرب وجود دارديا ساختارهاي دو حزبي و تك محوري نظير دو حزبي آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي به دنبال حاكميت بر جهان بوده است، روند تحولات، نشانگر رويكرد مردمي دراكثر نقاط جهان به مقابله با اين ساختار است. نكته مهم در اين عرصه آنكه، بر اساس پيشينه هاي تاريخي، تمدن همواره از شرق به غرب گسترش يافته است و اين حقيقتي است كه جهانيان به آن اذعان دارند. در مقطع كنوني نيز مي توان گفت كه بيداري اسلامي در خاورميانه و شمال آفريقا به الگويي براي مردم اروپا و آمريكا مبدل شده و به نوعي به آنها نشان داده كه مي توان با وحدت و يكپارچگي به مقابله با حاكمان و نظام ديكتاتوري برگرفته از منافع سرمايه داري پرداخت. در اين بيداري سراسري نيز نكته مهمي نهفته است و آن تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ملت ها از يكديگر بدون نقش دولت ها است؛ فرايندي كه دولت ها در آن نقشي نداشته وحتي خود به دنبال ممانعت از تحقق آن مي باشند. به عبارتي ديگر،مي توان گفت كه صحنه بين الملل از ديپلماسي دولت ها به سمت ديپلماسي ملت هادر حال گسترش است واكنون اين ملت ها هستند كه براي جهان تصميم مي گيرند و نه دولت ها.


و شعری از علیرضا قزوه اندر حکایت قیام مردمی در وال استریت و نقش سپاه قدس

وال استرست و سپاه قدس

اینها که ایستاده اند در وال استریت
و داد می زنند 99 درصد ما

اینها هم از سپاه قدس اند؟!

یازده سپتامبر هم لابد
کار سپاه قدس بود!
و کسری بودجه امریکا

سقوط ارزش آقای اوباما...
حتّی گرسنگی سومالی
سقوط بورس لندن
کوررنگی سازمان ملل
و سونامی هایی که در راه اند...
تمام شان کار سپاه قدس است!
دمپایی یی که رد شد روزی

از کنار گوش آقای بوش
کار سپاه قدس بود!
و مردمی که می جنگند در لیبی
تمام شان عضو سپاه قدس اند!
جوانان میدان التحریر
زنان بحرینی

که خواب شاه عربستان را آشفته کرده اند
یک شعبه از سپاه قدس اند

اسناد ویکی لیکس

ترور مالکم ایکس هم لابد کار سپاه قدس بود


با این همه
عالی جناب اوباما!
حکایتی ست که می گوید

هیچ شیری
موش مرده نمی گیرد
لااقل می گفتی گاوی،
بوفالویی
پرزیدنت صهیونیستی...
شما که در هالیوودتان
گنجشک را با هواپیما عوض می کنید
آدمها را با روبات
غول هایی می سازید
که هرچه تیر می خورند نمی میرند
شما که می توانید از یک موش مرده
یک شیّاد بسازید
و هر لحظه از دوربین هایتان

یک فاحشه بیرون بیاورید

می توانید از ترکیب کوکائین و کوکاکولا

جاسوس بسازید

اماّ

ما هم بیکار نبودیم
گیرم به طنز در نطنز
یا به جد در نجد
عشق را غنی سازی کردیم با عقل
پیوند زدیم شعر را با فریاد

عالی جناب اوباما !

با همان دماغ پینوکیویی ات
از زیر دشداشه ی شیخ نفت
بیرون بیا لطفا ...
حالا نوبت توست
یا حبیبی...
تکان نخور که منفجر خواهی شد
در زیر کلاه کوچک شیمون پرز!
- انفجار پشت انفجار-
تکان نخور آقای پرز!
که متّصل شده با فیبر نوری
به دمت

بچه های سرراهی بالاترین...

و متصل شده اند به تو
جرسی ها و چرسی ها
با تمام تخس هایی

که پستان مادرشان را گاز گرفته اند

که متصل شده اند به تو جیرجیرک ها و قورباغه ها

و متصل شده است به تو خبرگزاری بی بی سی
با تمام نوه ها و نتیجه هایش
تکان نخورید!
تمام تان در محاصره ی سپاه قدس اید!
لبخند بزنید
قطعنامه صادر کنید
و شکلک در بیاورید
شما در مقابل دوربین مخفی مردم قرار دارید...

حسینی

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


bultannews@yahoo.com


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶۳
محمد
|
AFGHANISTAN
|
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
78
32
داداش برو خودت رو جمع کن، طوری حرف میزنی انگار شمار بهتر از امریکاییها منافع شان در افغانستان وعراق و ............تشخیص میدهی، به نظرم میشه کمی نگاهی منصفانه و نه به این صراحت ایدئولوژیکی در تحیلهایتان داشته باشید. باشد که بشود.
آزاده
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
20
24
آفرین آقای قزوه خیلی خوب بود
محسن آبدهنده
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۲۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۰
16
22
دست شما درد نکنه جامع و کامل بود
مریم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۳:۴۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۳
16
20
بی نهایت ممنونیم
سیداحمدحق
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
20
20
متشکرم عالی بود
داوود
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۱
14
19
آفرین
افشین
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۵
12
17
بهتر نیست به جای ایرادات بی فایده و مسخره نمودن این و آن ، با فکری جدید و نگاهی انساندوستانه بر خلاف آنچه اکنون جهان را فرا گرفته در مسیر ایجاد دنیایی بهتر گام برداریم ؟
مهدی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۵
16
15
من یا محمد نظر اول موافقم
هادی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
9
10
ممنون. بسیار خوب تشریح شده بود
یه نفر
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
6
10
دنیا داره سنت همیشگی شوتکرارمیکنه
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۹
8
17
سلام اگه نتیجه گیری رو به عهده ی خوانندگان بزاری بهتره...
اخه هر کسی عقل داره وقدرت نتیجه گیری!
سارا
|
ITALY
|
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۹
18
64
آمریکا از درون فروریخته . مطمئنم
sara
|
ITALY
|
۱۱:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۹
20
59
کلاغ پر، آمریکا پر ، صهیونیسم پر ، ....
مینا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۹
19
10
sara چه خوب گفتی
پر . . .
سيد مسعود
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۳۰
27
47
یازده سپتامبر هم لابد
کار سپاه قدس بود!
و کسری بودجه امریکا

سقوط ارزش آقای اوباما...
حتّی گرسنگی سومالی
سقوط بورس لندن
کوررنگی سازمان ملل
و سونامی هایی که در راه اند...
تمام شان کار سپاه قدس است!
دمپایی یی که رد شد روزی

از کنار گوش آقای بوش
کار سپاه قدس بود!

همه اش عالي بود ولي اين قسمت عالي تر
فردین
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
54
14
عادی است این اتفاق ها در ابر قدرتی چون امریکا خیلی خیلی عادی است مگر مانگفتیم هر که بامش بیش برفش بیشتر شوخی نیست ابرقدرت وامپریالیسم جهانی در اختیار اوست به همین سادگی
x
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۵۹ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
9
14
همتون اول سیاست یاد بگیرید بعد نظر بدید ok
مرتضی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
13
53
سلام دوستان
باید یاداور شوم که بی احترامی و بی اغدبی کار درستی نیست که انقدر بهم تهمت بزنین.
ما جوانان باید حرمت حفظ کنیم و با هم هم دل شویم. انقلاب ما حاصل زحمات مردانی است که در این راه جانشان را از دست داده اند.ما ادامه دهنده راه انلان باید باشیم.ملت ما حسینی هست و باید حسین وار باشیم. از رهبر خود حمایت کنیم و مشت محکم به دهان استکبار بزنیم.
ناشناس ناشناس پور
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۴
13
113
آفرین بر تو و واقعاً دمت گرم و درضمن بیائید تا همه برای مردم معترض آمریکا دعا کنیم تا بتوانند و وال استریت را نابود کنند . انشاالله .
سینا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۱۱
15
6
بهتون بابت نوشته ها تبریک میگم. فوق العاده عالی بود.
محمد افغان
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۹/۱۸
3
36
عالی بود برادر همین امریکاهی ها بودن که در افغانستان در روز عاشورها مردمی که در حال سینه زدن بودن را از بین بردن که بین شیعهو سنی اختلاف بیندازند ..
یه دوست
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۱۸
2
17
برای نمره ی درسی من ( تحقیق ) بد نبود !!!!!!!!!!!
a
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۲
3
5
در برابر دشمن نمی گم غیر منطقی، اما باید محکم و جدی بود که اون هم فقط با شناخت و بصیرت ممکن میشه.چیزی که تو شعر شما موج میزنه.ممنون از شعر زیباتون.
مهناز و مونا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
2
4
زیاد نخوندمش ولی به نظرم جالب بود.تو نشریه دانشجوییمون حتما چاپش میکنیم
نعیم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۷
6
28
مرگ بر آمریکا
جاسم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۸
4
3
سخن مارکس درست ازآب درآمد.
یه مسلون
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۰
4
5
خوب بود اگه بعضی از خوانندگان محترم یه خورده به اتفاقات اطرافشون توجه میکردن و بعد نظر میدادند؛برای نتیجه گیری از این اتفاقاتی که توی سراسرجهان از دنیای اسلام گرفته تا دل آمریکا،داره رخ میده نیاز به زیاد فکر کردن نیست مردم دنیا دارن بیدار میشن همه دارن میفهمن که آزادی و دموکراسی ای که این همه سال قدرتهای جهان دارن ازش حرف میزنن اونی نیست که واقعا وجود داره!الان مردم دنیا دنبال گمشده ای به نام سلام ناب میگردن!اونوقت من و شمای بچه شیعه و مسلمون عوض معرفی اسلام به مردم دنیا داریم اینطور تو سروکله ی هم میزنیم ...
دلواپس وال استريت
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۰
3
2
به وبلاگ من سر بزنيدwww.honeymoonazar.blogfa.com
علیرضا
|
INDONESIA
|
۰۹:۴۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۱
6
4
با سلام

گرچه از سیاست زیاد چیزی نمیدانم ولی مطلب جامعی بود با استفاده از استدلالات منطقی، دست تان درد نکند. و شعر آقای قزوه که مثل همیشه شاهکار بود.

یاعلی
امین
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۴:۴۱ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
3
5
سلام اول در مورد آقای جاسم که درمورد سخن مارکس گفته بود چرا سخن امام خمینی (ره)نمیگید که هر دو قدرت شرق و غرب در اوج قدرتشان گفته بودن روزی ازبین میروند.دوما اینکه یک ابر قدرت با صلاحهای پیشرفته جنگی ابر قدرت نمیشه با ایدئولوژی نو ابر قدرت میشه و ما باید از این موقیعت استفاده کرده و ایدئولوژی اسلامی-ایرانی خود را بدنیا ارائه کنیم.در ضمن مقاله تان عالی بود
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۳۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
10
11
جوانان تو جنبش سبز كم خون ندادن اگه پزشك بيكار بودي اينارو نميگفتي هركي دنبال منافع خودشه منم اگه از اين دولت نون ميخوردم تائيدت ميكردم عزيزم
baran
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
2
16
مرگ بر بی عدالتی
یونس . ز
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۶
7
6
مطمئن باشیم که موج جنبش وال استریت سرمایه داران آمریکایی را غرق خواهد کرد. و مطمئن باشیم که جنبش وال استریت پیروز میدان خواهد بود.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۹
5
5
ساغل(saghol) علیرضا قزوه
زنده بادعلیرضا قزوه
مهدي
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۱
6
5
مرگ بر آمريكا
ویولت
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۳
5
5
انشاء ا... همانطور که امام راحلمان ، صدای فرو پاشی شوروی را شنیده بودند ، در زمان ولایت امام خامنه ای ، شاهد فروپاشی استعمار آمریکا باشیم.
جانم فدای رهبر
دوست داشتنی
|
-
|
۱۱:۵۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۶
5
3
اول اینکه مطالب بد نبود.
دوم اینکه شما نظردهنده های گرامی اول بفهمین دنیا دست کیه دیگه نظر بدین در این جور موارد
عبد الذلیل
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۶
7
6
سلام در جواب کسانی که می گویند این اتفلاب واقعی نیست بگوییم و نرید ا نمن علی الذین الستضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه و نجعلهم ال وارثین
هدهد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
4
3
میدونم پخشش نمیکنید و سیاسی بازی دارید اما قابل توجه شما که در خواب خرگوشی صدا و سیما هستید

خانم " هیثر گاوتنی " استاد جامعه شناسی در دانشگاه فوردهام نیویورک که هفته گذشته به همراه 3 استاد دیگر آمریکایی برای شرکت در همایش دو روزه " واکاوی جنبش فتح وال استریت " به تهران سفر کرده بود پس از بازگشت به آمریکا اظهار داشت که در این همایش سخنانی شنیده است که برایش عجیب بود و مغایر با واقعیت های جامعه آمریکا و جنبش وال استریت بوده است .

این استاد دانشگاه که خود نیز از فعالان جنبش اشغال است ، به فاکس نیوز گفت : " وقتی در ابتدا دعوت نامه دریافت کردیم درباره انگیزه ها و اهداف برگزار کنندگان این همایش شک و تردید داشتیم اما وقتی 30 سوال اصلی این همایش را دیدیم به این نتیجه رسیدیم که برگزار کنندگان یک پروژه مشروع و معقول برای بررسی این پدیده دارند ودعوت به شرکت در این همایش را پذیرفتیم.

با این حال این استاد دانشگاه آمریکایی می افزاید که در جریان همایش سخنرانی هایی شنیده است که از نظر او کاملا با آنچه که در جامعه آمریکا می گذرد مغایر است و حاکی از عدم شناخت و سوء برداشت عمیق برخی اساتید و صاحب نظران ایرانی از وضعیت و اهداف جنبش اشغال وال استریت در آمریکاست .

وی در ادامه با اشاره به برخی برداشت ها از ایران درباره اینکه این جنبش " پایانی برای آمریکا " و یا " پایانی برای نظام سرمایه داری " است افزود : این جنبش بر ضد آمریکا نیست بلکه بر ضد نابرابری های اقتصادی و سیاسی است و در پی براندازی نظام لیبرال سرمایه داری نیست بلکه در پی اصلاح نابرابری ها است .

وی گفت : " من فکر نمی کنم هیچ کدام از ما فعالان این جنبش بر این باور باشیم که این جنبش برای نابودی نظام سرمایه داری است اما قطعا این جنبش می تواند نشانگر وجود برخی مشکلات درون این سیستم باشد ... ما یک نابرابری عمیق سیاسی و اجتماعی داریم .

خانم گاوتنی افزود : برگزار کنندگان همایش تلاش داشتند تا تایید برداشت های خود از جنبش اشغال وال استریت را از زبان ما بگیرند .

این استاد دانشگاه آمریکایی در پاسخ به سوال فاکس نیوز درباره اینکه وقتی چنین شرایطی برای این همایش برقرار بوده چرا این دعوت را پذیرفته ؟ گفت : کمترین فایده حضور ما در این همایش این بود که تلاش کردیم با ارایه اطلاعات صحیح سوء برداشت آنها را برطرف کنیم.

وی افزود : یکی از سوء برداشت های ایرانیان از این جنبش این است که رسانه های آمریکایی به این جنبش بسیار دید منفی دارند و حتی رسانه های آمریکایی قادر به پوشش واقعی آنچه که درون این جنبش می گذرد ، نیستند.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود که ایرانیان و دانشجویان ایرانی بسیار کنجکاو بودند تا درباره نحوه زندگی در جامعه آمریکا اطلاع کسب کنند.
مدیر پایگاه خوب این تحلیل ایشان است در مقابل بسیاری از اساتید و بسیاری از مردم آمریکا کاملا برخلاف نظر ایشان معتقدند این جنبش تا نابودی نظام سرمایه داری امریکا پیش می رود توجه داشته باشید نظام سرمایه داری که هدفش تنها خدمت به یک درصد جامعه است و علت خشونت پلیس امریکا و دیگر دولتهای سرمایه داری هم تقریبا همین است اما در کل آیا به نظر شما مثلا این خانم نمی تواند مرعوب قدرت امپریالیسمی امریکا شده باشد و یا عامل خود سازمان سیا باشد که هدفش خنثی کردن همایش و حضورش برای همین منظور بوده است یا یک عنصر نفوذی در جنبش ول استریت لبته اینها تنها چند سوال است .
اما هر چه باشد امروز نهضت 99 درصد و جنبش وال استریت یک چالش مهم برای نظام سرمایه داری غرب است این جنبش نشان می دهد نظام سرمایه داری نظامی ضدمردمی و ضدمحرومین جامعه اش بوده است و تنها توانش برای یک درصد جامعه صرف می شود و صدای اعتراض مردم و مردم آمریکا با هر هدفی که باشد صدای برحقی است که باید شنیده شود.
اما چرا شما اینقدر از این همایش و خواسته جنبش وال استریت ناراحت شده اید ؟!
صادق
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۱
2
4
سلام هدهد اول این که دیدی بخاطر سیاست بازی جلوی انتشار مطلبتو نگرفتند"بعدش هم اینکه شما از کجا میدونید این استاد دانشگاه واقعا جزو جنبش بوده؟؟؟ثانیافکر نمیکنید که اینکه این استاد حرف های عجیبی راجع به جنبش از ایرانی ها شنیده بخاطر تصویر ذهنی ای که رسانه های غربی از ایرانیان در جامعه خود گذاشته نیست ؟؟.
و در پایان فقط این سه استاد جنبش 99درصد نیستند.با تشکر
منصوره
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۲
2
3
با سلام چیزی که می خوام بگم این که به این اعتقاد دارم((هر چیزی که اساسش بر باطل باشه اگه حتی سالیان درازی هم بمونه اما آخر مثل کف روی آب از بین میره)) سالهای طولانی از حکومت آمریکا باهمه ی دوز وکلکاش میگذره اما داره دستش رو میشه خدا تو قرآنش گفته که اراده او این اینه که دین خودش رو بر همه ی جا مسلط کنه ودین خداچیزی جز حق نیست،برای اومدن حق باطل باید بساطش بر چیده بشه بحمدالله شاهد این اتفاق هستیم واون هم فرو پاشی شیطان بزرگه وبیداری مردم0باتشکر
شیعه
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۲
2
3
آقا دمت گرم حرف نداره
ناصحی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۴
2
2
باسلام و تشکر فراوان
وبلاگ بنده با موضوع :
جنگ نرم و بیداری اسلامی:
http://almahdii.blogfa.com/
یازهرا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۳:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۷
2
4
سلام همسنگرخدا قوت. واقعا دستتون درد نکنه که برای آگاهی مردم تلاش میکنید. من یکی از مطالبتون کمال استفاده رو بردم.

انشالله نظام سرمایه داری آمریکا از بین بره و تو این میدان رو سیاه بشن
محدثه
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
2
4
من فقط می دونم جنبش سبز رو نمی شه با جنبش وال استریت مقایسه کرد.اصلا هیچ کشوری رو نمی شه با کشور دیگه مقایسه کرد.کسایی که تو جنبش وال استریت حاضرن شب رو زیر برف زمستون استخوان لرزان تو کیسه خواب سر کنن و بیش از یک ماه به خونه هاشون برای صرف چای سر نزنن رو نمی شه با خیلی از ما که فقط تو سر همدیگه و تو سر مملکتمون می زنیم مقایسه کرد.
خدایی چند نفرمون حاضریم اینطوری برای رسیدن به هدفتون تلاش کنیم؟
در ضمن خطاب به اکثر مردم ایران و نعیم و مهدی بیاید شعار مرگ بر آمریکا رو عوض کنیم آمریکا که فقط مال دولتش نیست تا چند وقت دیگه انشالله فقط مال مردمشه.مرگ بر دولت آمریکا حرف دل ماست.
من و همه انسان دوست ها و عدالت طلب ها برای جنبش تسخیر وال استریت دعا می کنیم.
سجاد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۵
2
2
دوستان من آگاه باشید که اتفاق بس بزرگی در حال رخ دادن است
خداوند هم این رویداد رو وعده داده
حساب، حسابه دو دوتا چارتاس
عمده جنبش تسخیر وال استریت رو چه کسانی تشکیل می دهند؟؟
قطعا جواب اکثرتون اینه: مردم فقیر و مورد ظلم قرار گرفته
چه کسانی به آن ها ظلم کرده اند؟؟
معلومه : ثروتمندان
حالا وعده خدا چیه؟
همونه که دوستمون گفت
و نرید انمن علی الذین 'الستضعفوا' فی الارض ونجعلهم ائمه و نجعلهم ال وارثین
با نزدیک شدن به آن وعده الهی خودِ مستضعفین جهان نیز چه در آمریکا چه در کشورهای عربی و هرکجای دیگر این دنیا اعتراض خودشون رو فریاد می زنند
البته شاید اون کسی که در آمریکا به این بی عدالتی ها معترضه از آینده ای که خدا براش رقم زده خبر نداشته باشه ولی بالاخره در این مسیر سهمی داره حالا اون با پلاکارد اعتراض می کنه ما هم با خوندن دعای افتتاح که می گه : اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبة ولینا
"پروردگارا ما به درگاه تو اعتراض داریم به دلیل فقدان نبی ات در بین ما و غیبت ولیت"
ان شاالله که همه ما شاهد بزرگ ترین رویداد تاریخ بشرت باشیم
اللهم عجل لولیک الفرج
تعجیل در فرج قطب عالم امکان
دیگر گناه نکنیم
sara
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۷
2
1
heyyyyyyyyyyyyyyy.chi begam vala
والفجر14
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۵
1
2
متشکرم عالی بود
در پناه حق
sama
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
1
2
برا تحقیق خوب بود خدا کنه استاد قبول کنه
محمد
|
POLAND
|
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۳
1
2
افرین علی رضا قزوه...شعر زیبایی سرودی...
الهام
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
1
3
سلام مطلب جالبی بود اکثرا هم انگار با وال اسریت موافقن ولی یه چیزی... چرا همش دنبال نابود کردن دشمنین ؟ چرا فقط شعار ؟ چرا فقط مرگ بر آمریکا ؟ پس خودمون چی ؟ مگه ما شهر آرمانی داریم ؟ چرا اول خودمونو درست نکنیم ؟ من از سیاست خیلی سر درنمیارم ولی نباید همش دنبال کشتن باشیم ! میدونم آمریکا کارش درست نیست ولی اول باید خودمون به خودمون بیایم
با تشکر
عیسی نعمتی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۲
1
2
خوبه و از نظرم بهترم میشه اگه جامع تر و ساده تر بنویسید و مطالب کلی تری داشته باشید.ممنون
میلاد تورس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
0
2
عالی بود، کار تحقیقم هم راه افتاد، ممنون
داوود اقایاری
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۱
0
1
خیلی ممنون از سایتتون که اطلاعات جامعی در اختیارمون میذاره
فاطمه السادات حسینی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۰
0
0
من با نظر الهام جون موافقم ولی بازم ممنون خوب بود
فرزانه
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
0
2
من با نظر آقاسجاد کاملا موافقم
سید جلال کرابی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۸
0
3
متشکرم.اطلاعات بسیار مفید وجامعی بود.ضمن اینکه آینده واقعا ازان ملتهاست نه دولتها.ودولتهای اینده برامده از دل مردمند
yeganeh
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۴
1
1
nazareeeeee nadaram he he he
سپاهی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۸
0
2
هیچ قدرت ظالمی باقی نخواهد ماند این وعده الهیه تاجان در رگ ماست سید علی رهبر ماست
serentipity
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
1
2
سپاسگذارم.این مطالب رو واسه کنفرانسم میخواستم
زینب
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
0
0
ممنون برای تحقیقم جامع وخوب بود
رها
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
0
0
ممنونم از مطالب خوب وجامع شما ولی این مطالب خیلی طولانی است و خسته کننده است.
مینا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
0
0
لطفا یکم شعرتون را کوتاه تر و بامعنی تر بسازید ولی باز هم خاک به سر اوباما سیاه سوخته و افرین بر با ایرانیان خاک پاتیم ایران

نام:
ایمیل:
* نظر:
نیازمندیها
دقیق ترین نرخ قیمت روز لحظه ای زنده بازار سکه
آموزش تعمیرات فتوکپی و آموزش تعمیرات پرینتر 88909606-021