پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۶۰۲۴۰
تعداد نظرات: ۹۳ نظر
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۸:۱۵
بازگشايي پرونده اتصال «خزر» به «خليج فارس»
مدير عامل شرکت مديريت منابع آب ايران: اتصال درياي خزر و خليج فارس همچنان در حد يک پيشنهاد است
خراسان:
«اتصال آب هاي نيلگون خليج فارس و درياي عمان به درياي خزر»، روياي ديرينه ايرانيان است که سال هاي سال است مطرح بوده ولي هنوز به سرانجام نرسيده است. طرحي که با توجه به اوضاع و احوال کم آبي و بحران جدي در بخش هاي مرکزي ايران، بايد بازخواني و در صورت امکان عملياتي شود.

طرح عظيم ساختن آبراه سراسري ايران طرحي است که بر مبناي آن، درياي خزر به خليج فارس متصل مي شود. اين پروژه پس از مطالعه فراوان و بررسي هاي همه جانبه و پس از رايزني و همکاري با گروهي از استادان و متخصصان ايراني و غيرايراني در رشته هاي اقتصاد، زمين شناسي، آب شناسي، مهندسي راه و ساختمان، نفت، معادن، جامعه شناسي، محيط زيست، کامپيوتر، ارتباطات و امور مالي و حقوق بين الملل بر روي کاغذ آمد.طرح احداث کانال اتصال درياي خزر به خليج فارس از سال هاي دهه ۳۰ شمسي مطرح بوده است. حتي دولت شوروي به دليل وابستگي به مسير طولاني دريايي از تنگه هاي بسفر و داردانل و کانال سوئز که تحت کنترل ترکيه و مصر از متحدان آمريکا بود، براي تماس دريايي با چين و هند به ساخت اين طرح علاقه مند بود.برخي از کارشناسان ايراني نيز طرح هايي براي ساخت اين کانال از مسيرهاي مختلف ارائه کرده اند.

ساخت کانالي بن بست از درياي خزر به کوير لوت (کانال لوت) نيز مطرح شده است. هم چنين برخي کارشناسان از طرح متصل کردن درياي خزر به درياچه اروميه دفاع مي کنند.

طرح احداث آبراه سراسري ايران گرچه تاکنون رسما مطرح نشده است، ولي موافقان و مخالفاني دارد. موافقان به درآمدهاي سرشار ناشي از انتقال نفت، گاز، محصولات پتروشيمي و ساير کالاها از آسياي ميانه به خليج فارس، تغيير و بهبود آب و هواي ايران بر اثر ريزش هاي ناشي از تبخير آب کانال و جلوگيري از ادامه روند کويري شدن ايران، کاهش شديد هزينه هاي ناشي از حمل و نقل داخلي کالا، گسترش شيلات در حاشيه کانال و قابل استفاده کردن بخش هاي عظيمي از زمين هاي کويري ايران اشاره مي کنند.

مخالفان نيز به غيرعملي بودن اين طرح با توجه به اختلاف سطح آب درياي خزر نسبت به آب هاي آزاد، احتمال زير آب رفتن زمين هاي شمال کشور، مشکلات عبور از رشته کوه هاي البرز، بار مالي زياد و... اشاره مي کنند اما پروژه آبراه سراسري ايران (ايران رود) طرحي است که توسط «دکتر بديع بديع الزماني» با همکاري گروهي از استادان و متخصصان ايراني، در شهريور ۱۳۷۹ تهيه و تنظيم شده است.

به اعتقاد اين گروه براي از ميان بردن مشکلات عظيم اقتصادي، بايد به چاره جويي هاي خارق العاده دست زد. طرح عظيم ساختن آبراه سراسري ايران «ايران رود» بر اين اصل استوار است. پروژه ايران رود که پس از مطالعه فراوان و بررسي هاي همه جانبه ارائه شده، برنامه اي است بنيادين که پس از رايزني و همکاري با گروهي از استادان و متخصصان ايراني و غيرايراني در رشته هاي اقتصاد، زمين شناسي، آب شناسي، مهندسي راه و ساختمان، نفت، معادن، جامعه شناسي، محيط زيست، کامپيوتر، ارتباطات و امور مالي و حقوق بين الملل بر روي کاغذ آورده مي شود تا به خواست خداوند و همت ايرانيان برون مرزي و درون مرزي به تحقق بپيوندد.

دکتر «بديع بديع الزماني» در گزارش فني و توجيهي اين طرح اعلام مي کند: طرح ايران رود اين قابليت را دارد که نزديک به دو ميليون نفر را به اشتغال وا دارد، موجب فراهم آوردن آب شيرين در مناطق خشک خاوري ايران شود، مبارزه با خشکسالي را بنيان نهد، نيرو و ارزش ژئوپلتيکي ايران را در گيتي چندين برابر سازد، آباداني گسترده به وجود آورد، براي هميشه چهره ارتباطات و حمل و نقل در ايران را دگرگون سازد و موجب جلب سرمايه و ممر درآمد بي وقفه براي کشور شود. تا زماني که ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند، مورد بهره وري نسل هاي آينده ايران قرار گيرد. پس از اجراي اين طرح و در مراحل بعدي، در صورت نياز مي توان با کشيدن آبراه هاي باريک تر و ارتباط آن ها با شهرهاي کرمان، يزد، کاشان و قم، يک شبکه بزرگ در قلب کشور به وجود آورد و نسل هاي آينده را از نتايج بي سابقه آن بهره مند کرد.

دو مسير جداگانه

در اين گزارش مسير ايران رود بر پايه بررسي هاي جغرافيايي و زمين شناسي دو مسير براي آبراه پيشنهاد شده است.

شروع مسير اول از خليج کوچک واقع در باختر خليج چابهار به سوي شمال آغاز مي شود و پس از گذشتن از کنار شهر بم، کوير لوت را پشت سر مي گذارد، از کنار کوير نمک و شهر طبس به سوي شمال عبور مي کند، در حوالي يک صد و سي کيلومتري خاور شاهرود به سوي شمال باختري متمايل مي شود و پس از گذشتن از کنار گرگان به بندر ترکمن در درياي خزر مي رسد.مسير دوم از ناحيه ميان چابهار و بندر جاسک آغاز مي شود و پس از گذر از کنار شهر بم هم چون مسير شماره يک تا طبس مي رود و آن گاه به سوي شمال باختري مي رود. به فاصله پنجاه کيلومتري جنوب باختري از شهر سمنان مي گذرد و در فاصله يکصدکيلومتري خاور تهران از ميان رشته کوه البرز به شهر ساري مي رسد و با گردش به سوي خاور به بندر ترکمن خاتمه مي يابد. درازاي آبراه بين ۱۴۶۵ کيلومتر (۹۱۰ مايل) و ۱۶۰۰ کيلومتر (۱۰۰۰ مايل) برآورد شده است.بدين ترتيب در بيشتر مسير بايد کانالي به ژرفاي ۵۰۰ متر کنده شود. از آن جا که سطح درياي خزر نزديک به ۲۹ متر از سطح درياي آزاد پايين تر است، در بخش کوچکي از مسير در شمال ايران از الگوي کانال «پاناما» استفاده شده است و تالبچه هايي ساخته خواهد شد که از سرازير شدن آب درياي آزاد به درياي مازندران جلوگيري به عمل آيد.

در همين ناحيه مي توان با نصب توربين برق، سراسر آبراه را تأمين کرد.پهناي آبراه در پايين ۲۵۰متر و در سطح زمين ۱۰۰۰ متر پيش بيني مي شود تا بتواند در آينده دور نيز رفت و آمد دو سويه کشتي هاي بزرگ از جمله نفت کش ها را امکان پذير کند.در مسير ميان بم و طبس ايجاد يک بندر مدرن و آزاد تجاري پيش بيني شده است تا دل کوير را به صورت يک قطب بازرگاني درآورد و شکوفايي اقتصادي را به کرمان، يزد، طبس و از آن جا به سراسر کشور به ارمغان آورد.سابقه تاريخي انجام طرح هاي عظيم مشابه: ديوارچين، کانال سوئز و کانال پاناما در دنيا وجود دارد.

امتيازات طرح ايران رود

فراهم آوردن نزديک به ۲ ميليون شغل در ايران- توليد و دستيابي به آب آشاميدني، فراهم آوردن راه هاي آبرساني و مبارزه با خشکسالي- چندين برابر ساختن نيرو و ارزش ژئوپلتيکي ايران در گيتي و کاهش نفوذ بيگانه در منطقه- بهبود بخشيدن محيط زيست و وضع آب و هوا در بخش خشک و کويري خاور ايران- ايجاد آباداني در محروم ترين نقاط خاوري ايران و پديد آوردن امنيت و کمک به مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر در شرق ايران- ايجاد درآمد ابدي براي ايران، خنثي يا کم اهميت کردن طرح انتقال نفت و گاز از زير درياي خزر که عليه منافع ملي ايران است. پديد آوردن همکاري و همبستگي بي سابقه ميان ايرانيان برون مرزي و درون مرزي و بازگرداندن سرمايه و انديشه و مغز به کشور- پديد آوردن بندر آزاد در ميانه ايران و شکوفايي بازرگاني، گسترش چشمگير دريانوردي و صنعت کشتي سازي، ايجاد دو درياچه و پرورش ماهي و ساير جانداران دريايي.

هزينه طرح و راه هاي تأمين بودجه

بر اساس نخستين بررسي ها هزينه انجام اين پروژه در سال ۱۳۷۹ معادل ده ميليارد دلار برآورد شده است. در اين طرح کارشناسي براي تأمين اين مبلغ راه هاي زير  پيشنهاد شده است: اختصاص اعتبار فوري 2.5درصد از درآمد نفت براي آغاز کار- تعهد مشروط ايرانيان برون مرزي تا يک ميليارد دلار- انتشار قرضه ملي- سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي بر اساس بيع متقابل- سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي بر اساس دريافت امتيازات گوناگون از قبيل شراکت در ماهيگيري، کشتيراني، حق ترانزيت، اداره بندر آزاد و غيره- اخذ وام از بانک جهاني- کمک بلاعوض از کشورهاي اروپايي در ازاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر- کمک بلاعوض از سازمان ملل متحد در برابر مبارزه اساسي با قاچاق مواد مخدر.

ورود مجلس

موضوع انتقال آب خزر به کوير مرکزي ايران يک بار در اوايل دهه ۸۰ هم رسانه اي شد.

در پي خشکسالي و بروز مشکلات متعدد در جنوب خراسان دکتر «آزادي آزادمنش» نماينده مردم گناباد در مجلس شوراي اسلامي دوره ششم، در نطق پيش از دستور خود در 1381.8.5 طي سخناني با تاکيد بر استفاده از توانمندي هاي آب، خاک، خورشيد و سرمايه يا عوامل طبيعي و انساني براي خودکفايي در کشوراعلام کرد: همان طور که نفت و گاز را از طريق لوله به صدها کيلومتر دورتر منتقل مي کنيم، با کار کارشناسي و برنامه ريزي مشترک وزارت نفت و کشاورزي، آب درياچه خزر (قبل از آن که همسايگان با تقسيم ناعادلانه و ديپلماسي دست مارا کوتاه تر کنند) به کويري مرکزي که زمين و آفتاب پرتوان براي شيرين کردن آب دارد منتقل شود.

به گفته وي در آن صورت صدها کانال پرورش آبزيان و کشاورزي پربار و اشتغال زايي ميليوني که نتيجه آن خودکفايي، درآمدزايي و تقويت سفره هاي زيرزميني و تغييرات آب وهوايي کشور، خصوصا در استان هاي حاشيه کويرچون اصفهان، کرمان، خراسان، سمنان و يزد خواهد بود. وي تصريح مي کند: ديگران در صحراي قره قوم و شمال آفريقا از اين طريق به نتايج ارزنده اي رسيده اند، چرا ما نتوانيم؟!

سرنوشت طرح هاي پيشنهادي

دکتر «پرويز کردواني» صاحب نظر و مدرس دانشگاه درباره سرنوشت طرح هاي پيشنهادي درباره اتصال خزر به عمان و خليج فارس مي گويد: اولين طرح در اين کشور ارائه شد در اين طرح پيشنهاد شده بود که بين درياي خزر وخليج فارس، درياچه هايي احداث و از اين طريق آب دو دريا به هم متصل شود. دراين ارتباط ما ۳ نقطه پست در ايران داريم که چاله جازموريان، بيابان لوت و دشت کوير است و اگر آب را از خليج فارس به داخل اين ۳ نقطه گود پمپاژ کنيم تبخير آن ها موجب بارندگي مي شود و مطابق پيش بيني ها آن قدر بارندگي مي شود که با کشتي مي توانيم راه بين اين دو دريارا طي کنيم.

«کردواني» مي افزايد: يک طرح هم بعد از پيروزي انقلاب ارائه شد که در آن، به احداث کانال در کشور چين اشاره شده بود اگر در ايران هم با شکافتن کوه البرز به شکل يک ذوزنقه اقدام کنيم، راه را براي انتقال آب به کوير و اتصال درياهاي آزاد فراهم کرده ايم. وي مي گويد: همان سال ها شنيدم که اين طرح تصويب و بودجه اي هم برايش گذاشته شده است و حتي مدتي هم روي آن کار شد ولي در عمل نتيجه اي حاصل نشد.اين صاحب نظر مي گويد: در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني هم ايجاد کانالي براي کشتي راني بين درياي خزر و خليج فارس مطرح شد. براساس اين طرح کانالي از گرگان به جاجرم و از آن جا به شرق بندرعباس و بندر ميناب وصل مي شد.

در دولت آقاي خاتمي هم طرح «ايران رود» که توسط تحصيل کرده هاي ايراني مقيم آمريکا تهيه شده بود، به وي ارائه شد. وقتي اين طرح براي اعلام نظر به من ارائه شد بند بند آن را با دلايل علمي رو کردم و گفتم اين طرح قابل اجرا نيست. اولا ايجاد اين کانال اصلا عملي نيست چون بين اين دو دريا، اختلاف ارتفاع زياد وجود دارد و کشتي ها بايد يک هزار و ۷۰متر از کوه البرز بالا روند.

کارشناسان ديگري هم بنا به دلايل مختلف طرح «ايران رود» را اجراناشدني اعلام کردند و متوليان را از عملياتي کردن آن برحذر داشتند و تاکنون دولت ها نه تنها به سراغ مطالعات تکميلي و به روز کردن آن ها نرفته بلکه فکر و بحث درباره آن را هم فراموش کرده اند.

طرح هاي روي کاغذ

«محمد کريم عابدي» عضو فراکسيون آب مجلس شوراي اسلامي نيز به ما مي گويد: براي تامين آب موردنياز کشور، به ويژه آب شرب و کشاورزي، چاره اي جز برنامه ريزي و اقدام عملي نداريم زيرا احداث کانال «ايران رود» که طرح دانشمندان ايراني است و بندر چابهار را به بندر گز متصل مي کند، هنوز قابليت اجرا ندارد.

نماينده مردم فردوس، طبس، سرايان و بشرويه با اشاره به اين که کانال «ايران رود» آب درياي عمان را به کوير مرکزي ايران منتقل مي کند، از تداوم فعاليت هاي کارشناسي خبر مي دهد و مي افزايد: طرح مذکور يک برنامه آبرساني محدود به شمار نمي آيد بلکه يک پروژه آباداني بسيار گسترده و فراگير است. ضمن اين که بسياري از مشکلات ناشي از کم آبي و خشکسالي چند سال اخير کوير مرکزي ايران را برطرف مي کند. از طرفي نيز براي تغيير اکوسيستم، تبخيرآب و افزايش بارش ها در کوير مرکزي ، انتقال کالا و ايجاد بنادر تجاري، پرورش ماهي و ميگو و اشتغال زايي نيز موثر است.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاکيد بر اهميت امنيتي و اجتماعي احداث کانال «ايران رود» مي افزايد: اين طرح آبرساني و کانال کشتي راني که مطالعات آن از ۳ دهه قبل انجام شده است از مسير خليج کوچک واقع در باختر بندر چابهار به سوي شمال آغاز مي شود. پس از گذشتن از کنار شهر بم، از کوير لوت هم مي گذرد و با عبور از کنار کويرنمک و شهر طبس به سوي شمال عبور مي کند. سپس به شاهرود و از آن جا به بندرگز در درياي خزر متصل مي شود. به گفته وي در دولت سازندگي هم مشاوراني در زمينه اين طرح کار کردند و اخيرا هم اسناد و اطلاعات دبيرخانه اين طرح مورد مطالعه قرار گرفته است.

«عابدي» درباره تکليف طرح «ايران رود» مي گويد: هنوز اين بحث به مرحله طرح و مصوبه دولت يا مجلس نرسيده است و با توجه به اولويت هاي ديگر، حق تقدم نيز ندارد.

تاييد مرکز پژوهش هاي مجلس

در آذرماه سال ۸۴ دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام کرد: احداث آبراه کشتيراني خليج فارس- درياي خزر با رو ش هاي متداول عبور از ارتفاع، به لحاظ فني قابل تحقق است و با استفاده از دانش مهندسي فعلي کشور و با بهره مندي از تجارب کشورهاي پيشگام، انجام مطالعات مراحل بعدي با محوريت کارشناسان ايراني امکان پذير خواهد بود.

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي گزينه هاي مختلف، ديدگاه کارشناسي خود را درباره امکان پذيري اتصال آب هاي شمال و جنوب کشور اعلام کرد و با تهيه گزارشي تحت عنوان «بررسي امکان پذيري اتصال آب هاي شمال و جنوب» خاطرنشان ساخت طرح مطالعات امکان پذيري آبراه خليج فارس-درياي خزر في نفسه اقدام جسورانه اي است که به طور طبيعي موافقان و مخالفان خود را خواهد داشت. زيرا در نگاه اول بسيار بلندپروازانه و به همان اندازه وسوسه انگيز است.

مرکز پژوهش ها سپس با بررسي پيشنهادات شرکت Dutemp و بديع الزماني،به مقايسه ضمني اين دو پيشنهاد با مطالعات قبلي پرداخت که توسط کارشناسان داخل کشور در چارچوب طرح عظيم مطالعات و امکان پذيري مقدماتي طرح «آبراه خليج فارس-درياي خزر» انجام شده است اين مرکز تصريح کرد: توصيه اصلي مطالعه صورت گرفته، قابل توجيه بودن تکميل مطالعات امکان پذيري و انجام مطالعات مرحله شناخت است. دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهش ها در گزارش خود متذکر شد احداث آبراه کشتيراني خليج فارس- درياي خزر با روش هاي متداول عبور از ارتفاع، به لحاظ فني قابل تحقق بوده است و با استفاده از دانش مهندسي فعلي کشور و با بهره مندي از تجارب کشورهاي پيشگام، انجام مطالعات مراحل بعدي با محوريت کارشناسان ايراني امکان پذير خواهد بود. به همين سبب اين پرسش که آيا مطالعات در اين زمينه بايد ادامه يابد يا خير، پاسخ مثبت دارد.

مرکز پژوهش ها سرانجام در نتيجه گيري گزارش خود اذعان کرده است احداث يک آبراه کشتيراني مرکزي در ايران از لحاظ فني امکان پذير و از لحاظ اقتصادي قابل تعمق و مورد اجماع کارشناسان داخلي و خارجي است. ولي مدير عامل شرکت مديريت منابع آب ايران به خراسان اعلام کرد: موارد مطرح شده داراي مطالعات لازم نيستند و در حد يک پيشنهاد مطرح مي باشند.
چکيده گزارش

ساليان زيادي است که بحث هايي درباره اتصال آب هاي درياي خزر و خليج فارس مطرح مي شود و هر از چندي خبرهايي در اين باره، در رسانه ها انعکاس مي يابد. سال هايي که بحران کم آبي و خشکسالي در کشور به مرز هشدار و خطر مي رسد، نظرها معطوف اجراي اين طرح عظيم مي شود و با يک يا دو بار بارش باران و شائبه ترسالي، همه چيز به فراموشي سپرده مي شود.اگرچه تاکنون طرح هاي مختلفي درباره انتقال آب به مناطق کويري ايران مطرح و مطالعاتي نيز از سوي کارشناسان انجام يا در حال انجام است ولي صاحب نظران اساسي ترين راهکار را ساختن آبراه سراسري ايران «ايران رود» مي دانند که با اجراي آن، درياي خزر به خليج فارس متصل مي شود. جزئيات اين طرح مطالعاتي که توسط جمعي ۱۳۰ نفره از مهندسان و متخصصان داخلي و خارجي تهيه شده است، در کنار بايدها و نبايدهاي آن در اين گزارش انعکاس يافته است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


bultannews@yahoo.com


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹۳
mehdi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
5
361
به عنوان يك شهروند و يك مهندس باسابقه 34ساله در صنعت عظيم نفت به مقامات تصميم گير كشوري قويآ توصيه مينمايم كه مطالعات امكانپذيري اين طرح عظيم بامشاركت مهندسين مشاور داخلي و خارجي معتبر انجام و در صورت تآييد به هر نحو ممكن نسبت به اجراي اين طرح بلند پروازانه اقدام نمائيم.مقامات محترم توجه داشته باشند اعراب حاشيه جنوبي خليج فارس هرروز دارند با اجراي طرحهاي بلند پروازانه در آبهاي خليج فارس حضور حضور خود را در خليج فارس بيشتر رسميت ميبخشند واز طرفي همسايگان شمالي ما با تباني در تلاش هستند منافع ما را در درياي مازندران نيز محدود نمايند بنابراين ضروري است ملت متمدن ايران همنطور كه در دوران باستان كانال سوئز را بنيان نهاد در هزاره سوم و در دوران جمهوري اسلامي هم اين كار عظيم را به مرحله اجرا بگذارد و بيش از پيش اقتدار خود را در منطقه و دنيا حفظ نمايد.انشاءالله
yaser
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
67
10
boro baw baraye in kar miduni che gadr bayad hazine kard? in kar na az lahaze agli va na az lahaze mali gabele ghabule.russia ham mikhast ke daryaye siah ro be khazar vasl kone .mesle inke ye jaryanhayi poshte parde hast na? a
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
78
6
29 متر اختلاف ارتفاع شوخی نیست که با تالبچه جلوی سرریز آن گرفته شود. تردیدی نیست که اجرای این طرح اگر کویر را درصدی آباد کند تمام آبادانی شمال کشور را به زیر آب خواهد برد. و موجب نابودی خطه شمال کشور خواهد شد . هزینه که نگو و نپرس ،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۹
77
6
راستی با این همه خاکی که می خوان برداردن و گودبرداری هایی که به ارتفاع 500 متر با عرض 1000 متر قراره بشه....این همه خاک رو چی کار می کنن؟
کجا می برن؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۹
2
76
اگه بشه که خوبه
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۹
76
13
الان باید بخندیم!
یه اتوبان می خوان بسازن کلی داستان پیش میاد این که دیگه ولش کن...
بولتن عزیز این خبر رو پاک کن چون اگه تو سایتایه خارجی درز کنه کلی بهمون می خندن...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۰
کلی به شما می خندند امید جان،نه به ما..لازم به ذکر است که مطالعات اولیه در دانشکده مکانیک شریف زیر نظر اساتید خبره و برجسته در حال اتمام هست.میگه نه بیا یه روز با هم بریم شریف.
علی رضا
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۶
آقا امید مگه 2500سال قبل همین ما ایرانی ها نبودیم که کاناله سوئز رو زدیم؟ تو یا ایرانی رو نمی شناسی یا خودت...
سحر
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
شما با مایید یا با امریکایی ها
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۲
اگه میگفتند خارجیها میخوان این کار رو بکنن، امثال این آقا میگفتند میییییییییییییشه!! ولی حالا که اسم ایران برای انجام این کار اومده، میفرمایند: نمییییییییییییشه!!!

حالم از این همه بی اعتماد به نفسی بهم میخوره
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۹
60
17
اینطوری که از روی نقشه معلومع شهر ما یا بهتر بگم خونه ما زیر آبه :دی
حميد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۰
12
13
بكذاريد درياچه اروميه را كه خراب كردند درست كنند كانال ايران رود پيش كش ، يه آزاد راه تهران شمال 30 ساله كه داره درجا ميزنه طرحي به اين عظمت هم در بازيهاي سياسي گم ميشه مردم فقط رجر ميكشند .بيشتر زمينهاي حاصلخيز كشور بدون هيچ دليلي از دست كشاورزان خارج شده توسط جنگلباني پيگيري مردم بعد از 15 سال به جايي نميرسه بعد هم همين زمينها رو به قيمت نازلي ميدن ديگران داخلش ويلا و تاسيسات ميسازند حالا شما رفتيد در مورد بيابان صحبت ميكنيد دلتون خوشه
پاسخ ها
مسعود
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
دقت نکردید در مطالب بالا می گه از سرازیر شدن آب به دریای خزر جلو گیرکردن واز اختلاف ارتفاع برق تولید می شه مثل کانال پاناما قرار نیس دریای خزر سطحش بالا بیاد
چراغی
|
United States
|
۱۶:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۰
2
65
بسمه تعالی
باسلام ، همیشه در طول تاریخ اگر کاری بزرگ صورت گرفته انجام دهنده آن نیز شخصیت بزرگی بوده است و مزد کارش در دنیا ماندگاری نامش است واسباب افتخار برای ملتش خواهد بود شاید تا کنون همچنین شخصیتی متولد نشده است که طرح بزرگ ایران رود را عملی کند ان شاء الله شاهد عملیاتی این طرح عظیم باشیم والسلام
ali
|
Russian Federation
|
۲۱:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۰
2
3
man be onvane уe irany ba in tarh movafegham ama ony ke 4 ta kalame joghrafiya midune mige in kar shodany nist .
valy man hesab kardam iran rud az kenare khane ma rad mishe , jun har ruz mirim to abhaye nilgone khalije hamishe fars shena .mikonim
دیریافته
|
New Zealand
|
۰۱:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۱
2
10
درسته بعضی‌ از مواقع طراحان و دانشمندان اشتباه می‌کنن ولی‌ این ایراد‌های که میگیرن چیزی نیست که از نظر آنها دور باشه و در باره آن فکر نکرده باشن و پروژه خود را بدون در نظر گرفتن این ایراد‌ها تسلیم مردم و کشور کنن.امیدوارم اگر امکان این هست در همین دولت انجام بشه چون ایران با مشکل خشکسالی شدیدی روبرو هست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۱
2
8
هرچند طرحش در حد فیلم های تخیلی هالییود عجیب و حیرت انگیزه ولی اگه بشه میتونیم مثل آلمان شهرهایی بسازیم که از وسطش اب رد میشه و میتونیم فوق العاده شهرهای زیبا با درآمدی از طریق حمل و نقل توریستی و کشتیرانی بسازیم ولی اگه شدنی هم باشه همت عجیب و همه جانبه میخواد مطرح کردنش هم جرات میخواد وای به شروع کار یعنی اگه این طرح شدنی باشه یه امیر کبیر این وسط کم داریم!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۱
9
4
بیچاره این کشور که هر کی مهر مدرکش خشک شد واسش طرح سرتاسری میده.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۱
0
6
عالیه اگه بشه
صادق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۱
4
8
بنده در سال 65 بعد از بازگشت از اردوی دانش آموزی به شمال کشور در انشای خود راجع به این گردش علمی همین موضوع یعنی اتصال آب دریای خزر به خلیج فارس را در کلاس درس خواندم .آما ..... کو گوش شنوا - اکثر اآدمهای تصمیم گیرنده که به راس کار می رسند یا در پی سرکار آوردن اقوام خود هستند یا ایجاد اختلاس 3000 میلیاردی و یا .... مگه نه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
3
5
شما ازاد راها و پلهای 2 متریتون رو تموم کنین بقیش پیشکش. این کار با این عظمتی مدیر واقعی و کلی کارشناس لازم داره از پل گرفته تا نوع گود برداری تا جنگلهای شما و طوری نشه که غربو شرق کشور از هم جدا بشن و مردم برای عبور به غرب کشور فقط از یک پل عبور کنن.اگه تو مدیریته شما قرار که عملیاتی بشه که واویلا حتما تا 100 ساله دیگه تمومش می کنین!
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۳
7
5
با دوپاره شدن ایران چه می کنید .
با نابودی منابع آب شیرین چه می کنید .
با تغییر بافت جمعیتی و جذب مردم تهی دست پاکستان و افغانستان چه می کنید .
همه سود این طرح برای کشورهای روسیه سابق است . چه نفعی برای ایران دارد .
بمحض اجرا این طرح مساله تشکیل بلوچستان مستقل مطرح می شود.
آزاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۳
5
2
از آنجا که چون خزر بلند تر از فارس است
و خزر محدود اما فارس به آبهای آزاد راه دارد
ممکنه خزر خشک بشه!
همینطور چون خلیج فارس هم در حال پس رفت هست
پس بهتره آب دریای عمان رو به خزر پمپاژ و منتقل کنید !
پاسخ ها
سعید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۴
آزاده خانم، اینکه خزر بالای نقشه قرار داره به این معنی نیست که از خلیج فارس ارتفاعش بیشتره!
خزر 29 متر از خلیج همیشه فارس پایینتره! :دی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۳
6
4
واقعا نظرات غیر کارشناسی شده را با چه روئی ارائه می دهید اتصال دریای خزر به خلیج همیشه فارس با علم روز دنیا امکان پذیر نیست قبول ندارید تحقیق کنید آخه شما فکر می کنید این سراشیبی که آب رو ول کنید ازون بالا خود به خود بیاد پائین چه عرض کنم در مملکتی که ..... ببخشید نمیگم بقیشو
مدیر پایگاه حالا چرا اینقدر حرص می خورید خوب این یک خبر بود منبعش هم مشخصه شما هم بیا نظر بده بگو شیب زمین اینطوریه و یا اینقدر بار مالی داره و....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
دوستان خودتونو حرص ندید و اینقد زود قضاوت نکنید این طرح شدنی است و قضیه اختلاف ارتفاع مشکل قابل حلی است مثلا با طرحی شبیه کانال پاناما و یه نکته که باید خدمتتون عرض کنم روی این پروه بچه های اول دبستانی که کار نمیکنن تمامیشون از تحصیل کرده های سطح بالا و از نابغه کشور هستن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۴
3
8
نباید این کار انجام بشه
پس فردام میگن ایران به شرقی و غربی تقسیم کنیم.ایران اینور رود و ایران اونور رود.
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۲۳:۰۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
اینو خوب اومدی...
سحر
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
بابا دمت گرم
مخالف ...
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۹
1
4
نه به نظرم خیلی طرح خوبیه چون باعث بهتر شدن آب وهوا و حتی فراهم شدن شرایط برای ایجاد کارخونه ی پرورش ماهی و اشتغال میشه البته مهم اینه که تدبر میخواد که فک نکنم این دولت و ... از پسش بر بیاد!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۷
0
59
این طرح فواید زیادی داره و این طوری نسیت که یه کانال بزنند و نشه جلوی اب رو گرفت !!!
حداقل چند دریاچه در داخل ایران به وجود میاد.
باید از امیر دبی یاد گرفت اگه اون بود انجام میداد
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۳
2
5
به نظر من کار بسیار عالی وخوبیه ، ومسلما کارنشد نداره ، فقط باید همت کرد وخوب برنامه ریزی نمود ، با رای منفی دادن مانند کبک سر خودمان را در برف فرو کرده ایم وفوائد عظیم این پروژه را نادید گرفته ایم، بلکه انتقاد کردن باید در کنارش پیشنهاد رفع مشکل هم وجود داشته باشد با وجود این همه متخصص در ایران ودنیا این بی انسافی که به ابن طرح عنوان بلند پروازی بدیم و فقط کافیست باور داشته باشیم ما میتوانیم .
دست در دست هم دهیم به مهر ، دانش و توکل
میهن خویش را کنیم آباد
یوسف فیروزجاه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۲ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
1
17
چشم حسودان کور اگر بشه چی میشه.باتشکر
ناشناس
|
Switzerland
|
۲۰:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۸
4
6
شخصی داشت با قاشق ماست به اب دریا می ریخت ،پرسیدند چه می کنی ؟ گفت : دوغ درست می کنم . گفتند این همه اب که با چند قاشق ماست دوغ نمی شود . گفت اگه بشه چی می شه .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۴
2
4
یادتون باشه قبل از اینکه خواستین خاکبرداری رو شروع کنین حتما یه چن تا چاله واسه خاکهاش بکنین
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۳
0
5
به نظر من این کار شدنی ست ودرسته که مشکلاتی رو دربر دارد ولی میشه با جدی گرفتن این موضوع ومطالعات بیشتر با این علم وتکنولوژی مدرن امروزی به راحتی مشکلات رو حل نمود.ولی متاسفانه مسولین کشور ما به فکر خودو حتی آینده نسل های بعدی نیستند و شاید نمی خواهند که یکی از مشکلات بسیار مهمترین جامعه (بیکاری) هست رو ریشه کن کنن!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۹
1
3
آقا ما می تونیم
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
0
5
اگه یه امار بگیریین میبینین که تمام شرکتهای بزرگ امریکایی اولش از کشاورزی شروع کردن که العان به اینجا رسیدن.
نکه بیاد به جای اینکه از تولید کنندهای داخلی حمایت کنن.میان ضرتی جنس وارد میکنن...
هیچ کشوری مثل ایران اب(خلیج فارس)و افتاب به این ارزونی نداره؟
انشاالله که طرح اتصال خلیج فارس به دریای خزر در دوره ی بعدی مجلس مطرح بشه و به تصویب برسه.
و از این نعمت الهی بهره ببریم
معین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
0
8
فرض کنید یه کامیون چند تن بار روحمل میکنه یه قطار چند تن بار رو حمل میکنه حالا اینارو با یه کشتی باری مقایسه کنید ببینید که کشتی چند هزار تن بار رو میتونه حمل کنه این یعنی کلی درامد که نصیب ایران میشه کلی هم تو سوخت صرفه جویی میشه و خطرات راه هم کم میشه فرض کنید چند تا بندر تو مسیر راه ایجاد بشه چی میشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۰
2
1
بیخود بهونه ی علم روز و هزینه و غیره رو نیارید.اگه همه مردم ایران باهم این کار انجام دهند چرا نشه یکی کمک مالی کنه یکی که دستش خالیه خودش بره 1 ماه مجانی کار کنه.حتی میشه از افغانیها هم استفاده کرد به شرط اینکه آب ایران رود از استان های غربی افغانستان هم عبور کند.
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۲
0
5
خداکنه بشه.
حميد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۶
1
7
به نظر من با سطل اب بكشن هزينه هم نداره...
شهریار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۹
1
3
در طول احداث با پیشرفت تدریجی آب به کویر مرکزی حرارت کویر مرکزی خود مثل یک دستگاه آب شیرین کن بزرک آب شور را تقطیر و شیرین میکند و اختلاف ارتفاع و بهره گیری از توربین های آبی ونیز انرژی خورشیدی برکت را به قلب کشور میرساند من خوش بین هستم
از طرف مقامات
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۹
0
6
گاو نر مي‌خواهد و مرد كهن
اگه مقامات مردونه كار كنن حتما ميشه! ولي مگه ميشه مردونه كار كنن؟
جمال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
0
0
افزون بر پدید آوردن شکوفایی اقتصادی، یک منبع در آمد همیشگی برای ایران بوجود خواهد آورد. هر بار که کشتیهای حامل نفت و گاز و سایر کالاهای ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان، روسیه و افغانستان و یا هر کشتی دیگر از این آبراه گذر میکند مبلغی قابل مقایسه با کانال سوئز بعنوان حق ترانزیت یا آمد و شد به دلار به ایران خواهد پرداخت و این منبع سرشار را پایانی نخواهد بود.
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۲
0
1
اگه نقشه ی دقیقش بود خیلی خوب میشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۵
0
0
به نظر شما این کار چقدر بر تغییرات اب و هوایی تاثیر دارد.
مرتضی خاکپور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
0
0
http://peace14khakpour.persianblog.ir
این نظر( ناشناس) چطور در وبلاک من آمد نمی دانم !؟ من خودم تا امروز نمی توانم به وبلاکم نظر اضافه کنم . که مجبور شدم چند وبلاک همین مطالب درست کنم !؟ اما جواب این معترض :
اگر دولت است که حق دارد .
اگر عادی است و در وبلاکم نفوذ کرده است . سالهاست می خواستند کانال بکنند !؟ و رودخانه مصنوعی درست کنند !؟ که عملی نیست و درست نمی کنند !؟ و این من بودم که طرح پروژه انتقال آب توسط لوله از دریای خزر به خلیج فارس را ابداع کردم و تبلیغ کردم و افتخار به اینکار را دارم و باز هم تبلیغ می کنم !؟ این وسط شما ناراحت نشوید و بروید یک کار مثبت انجام دهید!؟
مرتضی خاکپور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
0
0
http://peace16khakpour.persianblog.ir
مرتضی خاکپور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۷
0
0
http://peace18khakpour.persianblog.ir
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۸
0
0
اگر كه يكمي كه فكر كنيد ميبينيد كه درياي خزر 27متر پايين تر از اب اقيانوسهاست علاوه بر اون تو اين راه ارتفاع بين حدود 250متر تادو سه هزار متره متشكر از نظر سنجي شما.
مهندس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
0
1
مطمئن باشید انجام نمیشه نه از نظر علمی یا ریالی بلکه انجام نمیشه چون هیچ مدیری در طول مدت خدمتش حاضر نمیشه این کارو بکنو چون تو مملکت ما مدیران فقط کارهایی را میکنند که به دوران خدمتشون برسه تا خودی نشان بدند برای نمونه اش من خودم یه طرح بسیار عالی برای کویر دادم اونم بحث نیروگاه خورشیدی بود با یه دوره بازگشت عالی ولی نشد آقایان حق به جانب که کورکوانه دفاع میکنند به یاد بیارند که روزی ایران سرزمین توریستی بود و امارات بیابانی بیش نبود ولی حالا بیا و ببین علتش این بود که خودشون .... نیستند .............
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
0
1
در همدان ما یه پلی میخواستند بسازند بعد از تصویب 15سال طول کشید البته پلی که از روی یه خیابان سی متری میگذرد بعد از سال15بعد از اینکه متخصصان و کارشناسان نظز دادن الان که پل ساخته شده اشتباه از اب درامده ورودی و خروجی پل سه چهار کیلومتری فاصله داره حالا نکنه کانال را بکشید به جای خزر سر از عمان در بیاره!
کیانفر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۹
0
1
age mishod kheylt top mishod
محمدرضا یزدان پناه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۵
0
0
به نام خدا
هرطرح بزرگی ابتدا سخت و غیر ممکن به نظر میرسد.اگر پشتکاروهمت چاشنی طرح وبرنامه شود به نتایج عالی می رسید.اگر قسمتی از طرح هم اجرا شودوگردش ابی در کویر لوت وکویرمرکزی صورت گیرد درکنار منافع بسیار اب و هوای جنوبشرق تاشمالشرق کشور را متاثر و متحول می سازد.من زیاد به دشت ها وبیابان های پیرامون کویر سفر کرده ام وبه مزایای این طرح واقفم .واعتقاد دارم که ایرانیان هر کاری رامی توانند انجام دهند اگر بخواهند.دوهزارسال پیش کانالی را ازعامه نشین ارگ بم از زیر یک مصطبه سنگی چنان ماهرانه به طرف حاکم نشین حفر کرده اند و اب را انتقال داده اند که باعث حیرت کارشناسان می شود.
مرتضی خاکپور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۲
3
0
peace4khakpour.persianblog.ir/‏
peace23khakpour.persianblog.ir/‏
طرح در وبلاک من باید که اجرایی شود .
و انتقال مستقیم آب ( انتقال آب دریای خزر به خلیج فارس و بالعکس ) و به دریاچه ها . و بدون تصفیه . که هم نیاز به این کار نیست و هم انتقال آب سریعتر انجام می شود و هم هزینه خیلی کمتری دارد .
و با استفاده از این لوله ها فاضلآب ها را به خلیج فارس بفرستیم .
و دریاچه ها و تالاب های کم آب و خشک شده را پر آب کنیم . از هر آبی .دریا یا رود .
و آب شیرین شرب و کشاورزی کل ایران را از رود ها و سد ها تامین کنیم .
راه دیگری وجود ندارد ؟!
ناشناس
|
Canada
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
1
2
همون طرح خزر به دریاچه ارومیه رو انجام بدن ببینم چیکار میکنن.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۸
0
1
شبیه داستان های علمی تخیلی ژول ورنه، مطمئنم یه روز به حقیقت می پیونده، امیدوارم اون روز ما باشیم.
مهسا
|
Canada
|
۲۳:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۰
1
1
به نظرم این طرح عقلانی نیست حتی اگر عملی باشه دلایلم هم اینه:
1. به نظرم این کار تقریبا کشور رو به دو قسمت تقسیم میکنه که باعث میشه سطح امنیت کشور پایین بیاد
2. ما که توی شمال کشور زندگی میکنیم تقریبا میریم زیر آب :D
3. شما میخواین مناطق مرکزی رو از خشکسالی در بیارید اما به جای اون مناطق شمالی رو که زیر کشت هست و ظرفیت کشت را داره از بین ببرین
4. در ضمن مناطقی که در مسیر ایران رود قرار میگیرن باید خالی از سکنه بشن که این برای مردم کار راحتی نیست
5.رشته کوه البرز رو که باید مثل کیک تولد برش بدید و این مثل این میمونه ک شما یکی از ستون های یک ساختمان رو خراب کنید
اما از حق نگذریم این طرح تحول بزرگی در صنعت گردشگری ایجاد میکنه که باعث رشد اقتصادی میشه
سینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۲
0
2
به نظر من به عنوان یک مهندس مکانیک این کار درسته خیلی رویای به نظرمیرسه اما اگر هزینه وکار را بتوان یک کار بین المللی کرد از نظر علمی امکان پذیر است و من مطمعا هستم این کار خواهد شد وبنده نیز یکی از رویا پردازان این طرح شاهد این مهم خواهم بود
رسول پناه كليبر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۵
0
0
سلام، اقليم وگونه جانورى و گياهى در خزر تغيير خواهد كرد گونه هايى مثل ماهى خاويار كه در دنيا بى مانند هست به خطر خواهدافتاد چون تركيبات و املاح درياچه خزر تغييرخواهدكرد ارتفاع خزر كه ٢٧متر پايينتر از آبهاى آزاد هست بالا ميرود وبا ٢٧ متر بالا آمدن آب، بيشتر شهرهاى ساحلى حتى در كشور هاى حوزه خزر به زير آب خواهند رفت ؛
حال چه بايدكرد
نظر من اين است لزومى ندارد كه حتما خزر به آبهاى آزاد اتصال كامل داشته باشد ميتوانيم كانالى را از آبهاى آزاد تا نزيكيهاى قم بسازيم و حدفاصل باقيمانده اين دو را به امكانات ريلى وجاده اى پيشرفته مجهز كنيم،حالا اين طرح چه مزايايى به كشور مان دارد؟
١-دخالت يا مشاركت و اجازه گرفتن از كشورهاى حوزه خزر نياز ندارد
٢- كشورهاى حوزه خزر وابسته به حمل و نقل دريايى ارزان قيمت ايران
خواهند بود (درامدى بى پايان ونزديكترين وارزانترين راه دريايى كشورهاى حوزه خزر در انحصار ايران)
٣-اب رسانى به كوير تشنه ايران
٤- كانالى كاملا ملى بدون دخالت كشورهاى حوزه خزر
٥- بدون آسيب زدن به اقليم جانورى وبى همتاى خزر
٦- بدون زير آب رفتن شهرهاى ساحلى وزيباى خزر
مرضیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
0
0
باسلام اگر ما ایرانی سابقه ی انجام چنین کاری رو نداشتیم یا توی دنیا هم سنگ این کار نشده بود شاید جای تعجب و خنده بود ولی دوستان فهیم توجه داشته باشید آنهایی که این طرح را دادند افراد بی سواد و کم سوادی که نبودند ... امکانات حالا را با زمان حفر کانال سوئز هم مقایسه کنید .به امید آن روز
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
1
0
امیدوارم این عقلانیت در دولت مردان ما به وجود بیاد که عملیش کنن این یه طرح بزرگ ملیست ما ثابت کردیم با صرف هزینه صدها میلیارد دلاری برای بدست اوردن انرزی هسته ای چرخه سوخت هسته ای رو کامل کنیم ده میلیارد دلار هزینه ای نیست
داریوش
|
United States
|
۰۶:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
0
2
پروژه با اینکه پروژه عظیمیست اما بجز قسمتهایی از ان از قبیل مشکل گشایی مربوط به اختلاف سطح دو دریا و ساختن آبراه در اطراف رشته کوه البرز بقیه چون در زمینی باز و نسبتا مسطح اجرا میشود نیاز به توان تکنیکی بسیار پیشرفته ندارد و فقط مقدار کاری که باید انجام شود عظیم و زمان بر است اما با توجه به منابع موجود که در اختیار ایران است و یا قابل خریداریست میتوان بر سهولت انجام چنین پروژه ای افزود و با مثلا ساختن خط آهنی در طول مسیر ساختمان, خاک برداری را آسان تر کرد و خاک را به محل هایی انتقال داد که دارای گودی بیشتریست. قسمتهایی را که ما ممکن است امانات و تجارب کافی در آن نداشته باشیم را میتوان به مزایدهء شرکت های خارجی گذاشت که یکی از آنها میتواند نقشه برداری ماهواره ای در طول آبراه و یافتن ارتفاعات و گودیها با مختصات لازم باشد تا انجام پروژه را تسریع کند. از خاک های اضافی میتوان برای تحکیم سواحل خلیج فارس و یا ساختن دریاچه ها در مسیر آبراه بهره گرفت. بیشتر این تجارب را شرکت های راه سازی دارند . در قسمت کوه های البرز برای ساخت آبراه ممکن است بتوان تونل های مجزای سیمانی ساخت و سپس آنها را به هم وصل کرد.
شهروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۰
1
0
به نظرمن کشتیهایی که استفاده میشن تو مسیر ایران رود میتونن تا جنوب رشته کوه البرز از دریای عمان بیان پای رشته کوه البرز بعد از اونجا با تغییراتی که از قبل روی کشتیها قرار دادن روی ریل قرار بگیرن وبا یدک کش روی ریل کشتی رو به نزدیکترین مسیرابی مازندران برسونن ودوباره به اب بیان وادامه بدن .یعنی از قبل شرکتهای کشتی سازی این نمونه کشتیهارو درست کنن.
هادی
|
Russian Federation
|
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۱
2
0
با سلام
به نظر من اگر مسیر کانال (قابل کشتیرانی) در کنار مرز ایران با کشورهای ترکمنستان , افغانستان و پاکستان یا اینکه با کشورهای آذربایجان , ارمنستان , ترکیه , کردستان و عراق در نظر گرفته شود هم مرزهای ما با کشورهای نامبرده بهتر کنترل می شود و هم کشورمون به دوقسمت تقسیم نمی شود.

1- مسیر غرب کوتاه ترمی باشد.
2- تجمع تولیدات نفتی ومحصولات پتروشیمی در جنوب غربی کشورمان امر صادرات محصولات مذکور را به کشورهای ترکیه , ارمنستان اروپای شرقی و حتی روسیه اسان تر می سازد.
3- با توجه به عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی (روسیه - قزاقستان - روسیه سفید) و با در نظر گرفتن روابط ارمنستان با کشور های همسایه (آذربایجان, ترکیه و گرجستان) مسیرحملو نقل درآمد زائی برای کشورمان خواهد بود.
4- در مسیر غرب رودکانه های بیشتر در مسیر واقع شده.

با احداث دو خط لوله و تعدادی انشعاب می توان نیاز طرحهای ذیل را پس از پروسه شیرین سازی برطرف نمود:
تامین آب مورد نیاز جهت مصارف تفریحی و کشاورزی در استانهای تهران , قم ,اصفهان , یزد, سمنان , کرمان واستان مرکزی.
احداث دریاچه مصنوعی در استان سمنان , دشت کویر و کویر لوت. (ایجاد مناطق گردشگری ,توریستی)
آب رسانی به زاینده رود.(یا تامین آب مورد نیاز کارخانه های ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه)
آب رسانی به دریاچه نمک قم. (نیازی به شیرین سازی نیست)
آب رسانی به دریاچه ارومیه . (نیازی به شیرین سازی نیست)

با تشکر
هادی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۳
3
1
به نظر من این کار دریای خزر رو از لحاظ زیستی نابود میکنه ،همین الان هم استرس های اکولوژیکی داره وضع بدی رو داخل دریا ایجاد میکنه، با این کار مهمترین فاکتورهای غیر زیستی تاثیر گذار بر روی آبازیان حتما تغییر میکنه،این فاکتورها شامل شوری ، دما ،PH،اکسیژن محلول، تغییرات مواد معلق، نوع رسوبات...و فاکتورهای زیستی مثل ورود گونه های ماهجم چه از موجودات تک سلولی و ...! میتونن بر ذخایر ارزشمند خزر(مثل ماهیان خاویاری) تاثیر بدی بذارن .تغییرات در سطوح کم فاکتورهای غیر زیستی هم میتون واسه جوامع زنده کشنده باشن ،دریای جنوب به علت اتصال به آبهای آزاد کمتر تحت تاثیر قرار میگیره .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۳
1
1
به نظر من این کار دریای خزر رو از لحاظ زیستی نابود میکنه ،همین الان هم استرس های اکولوژیکی داره وضع بدی رو داخل دریا ایجاد میکنه، با این کار مهمترین فاکتورهای غیر زیستی تاثیر گذار بر روی آبازیان حتما تغییر میکنه،این فاکتورها شامل شوری ، دما ،PH،اکسیژن محلول، تغییرات مواد معلق، نوع رسوبات...و فاکتورهای زیستی مثل ورود گونه های ماهجم چه از موجودات تک سلولی و ...! میتونن بر ذخایر ارزشمند خزر(مثل ماهیان خاویاری) تاثیر بدی بذارن .تغییرات در سطوح کم فاکتورهای غیر زیستی هم میتون واسه جوامع زنده کشنده باشن ،دریای جنوب به علت اتصال به آبهای آزاد کمتر تحت تاثیر قرار میگیره .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
1
1
جالبه همه رو شدن ونشدن داران بحث میکنن ،اما کسی هواسش نیست زیست بوم و پدیده هاش تا چه اندازه مهم هستش!
بابا تو این کشور یه عده آدم هستن که تخصشون تخمین تاثیر این پدیده ها هستش اصطلحا بهشون میگن دکتر زیست شناس،دکتر بوم شناس،اساتید علوم جغرافیایی مهندس منابع طبیعی،زیست شناس دریا ،کاردان شیلات وآبزیان،خاک شناس ،...آدمایی که بدون هیج ادعایی داران رو مسائل 5برابر یک پزشک وقت علمی میزارن ... خوبه یکمی هم از نظرات اونا هم استفاده بشه .جای دوری نمیره ها.
پاسخ ها
الزرالدر
| Italy |
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
شما که خودتون کارشناس میدونید میشه بگی با خشکسالی چه کار کنیم..بشینیم دست رو دست بذاریم خوبه آقا جون آب نداریم مجبوریم میفهمی ده نوکرتم بفهم که اسم خودت یه عده دیگه رو گذاشتی کارشناس در ضمن نیاز به اتصال شما و جنوب به هم نیست کار ما با یه خط لوله مستقیم و ایجاد دریاچه بزرگ در کویر مرکزی حل میشه لازم نیست ایران رود درست کنید سنگ بزرگ نشانه نزدن است...
رضا
|
United States
|
۰۴:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
1
3
درود بر همه ایرانیان/1.اگر من فرمانروایی خاندانم را به ارث میبردم ایران رود را تا به حال افتتاح میکردم2مسیر انتخابی غلط است3 مطالعات دقیقتری طی 10سال اخیر داشته ام4تمامی ایرادهای موضوع برطرف شده مثلا شرقی و غربی بودن ایران....که بوسیله پلهای زیادی که برروی ایران رود زده خواهد شد مشکل حل میشود5اتفاقات اقتصادی خاصی در ایران رود بوجود می آید/زنده باد ایرانی /آبراه بزرگ ایرانرود منشا خیروبرکت است/یاحق
سیدمهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
1
3
اجرای این پروژه باعث وقوع یکسری اتفاقات به صورت زنجیره ای می شود که بعضی مثبت و بعضی منفی است ولی در مجموع برآیند اجرای این پروژه بسیار بسیار بسیار مثبت است وبی ارتباط با رخداد های آخرالزمان نیست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۲
1
1
آقایون اکولوژیست اظهار نظر کنید آیا امکان دارد کویرهای ما هم از این حالت بیرون بیاد ارتفاع 29 متر هم که مشکلی نداره احتمالا اینقدر تالاب و آبشار بین راه بوجود بیاد که این مقدار جیزی نیست در مقابل 500 متر حفاری
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۲
0
0
جای اینکارها یه چندتا کشتی مسافری باربری بزاریم تو دریای کاسپین حداقل از بندرآستارا تا بندر ترکمن
اگه به موضوع کشتیرانی علاقه مندیم واقعا...........
این پروژه احتمالا یه پروژه روسی باشه
لابد هزینش هم [واهند پرداخت
گاهنامۀ هنر و مبارزه
|
France
|
۲۳:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۵
0
0
یک طرح دیگر که شاید تا کنون هیچکس به آن فکر نکرده است - از بس که دیوانه آسا بنظر می رسد - این است که رشته کوههای زاگرس و البرز را از بین ببریم ....ولی من فکر می کنم که امکان پذیر است. با یک پروندۀ تحقیقاتی و بررسی همه جانبه، کار را می شود با سی صد یا چهارصد دستگاه خاک برداری شروع کرد به انضمام استفاده از مواد منفجره...در این حجم از خاک برداری (300 تا 400 دستگاه )با محاسبات من برای ده سال خاک برداری به مبلغی نزدیک دو میلیارد یورو نیاز هست. چند سال پیش 18 میلیلرد دلار ایران را بردند به ترکیه و وسط جاده رهایش کردند و بعد فرار کردند. ده ها میلیارد دلار در دبی سرمایه گذاری کردند و بر باد رفت...با 18 میلیارد دلار حجم خاک برداری بالا 9 برابر می شود. این طرح البته مثل دیوار چین است و چند نسل بطول خواهد انجامید. همین پولی را که ایرانی ها صرف رفتن به مکه می کنند که پولش بعداً سر از کازینوهای لاس وگاس در می آورد.... یا از جیب ترورست ها برای بریدن سر شیعیان و مسیحیان و غیره... اگر صرف این کار شود، طی ده ها سال دیگر با برداشته شدن بلندی های ایران نزولات جوی نیز افزایش خواهد یافت....در هر صورت یکی از دلایلی بی آبی ایران حضور همین رشته کوه ها است. البته من تا تکمیل پروندۀ تحقیقاتی هیچ تضمینی برای این نظریه نمی دهم. شعار نمی دهم که : پیش به سوی تخریب کوه های بلند ایران و قله ها 4000 متری. ایرانی ها می توانند نشان دهند که انسان واقعا چگونه غول شد...فقط باید از گفتن « خدا روزی رسان است» دست بردارند....
مدیر پایگاه فرض کنیم طرح شما اجرایی باشد ،اصلا دلیلش چیست و چه فایده ای خواهد داشت ؟
پاسخ ها
امید
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۵
شعر گفتی بابا. اگه زاگرس و البرز نبود که الان غرب ایران هم مثل صحرای عربستان بود .و همین بارشهایی که کوههای غرب ایران باعث میشن رو نداشتیم چقدر اطلاعات هواشناسی داری؟
گاهنامۀ هنر و مبارزه
|
France
|
۰۲:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۷
1
0
پاسخ به بولتن
فایدۀ برداشته شدن این رشته کوه ها، این است که به بادهای موسمی و ابرهای مدیترانه و دریای مازندران اجازه می دهد که وارد فلات ایران شوند و نزولات جوی افزایش پیدا کند. البته من از طریق انجمن های علمی برای بررسی دقیقتر این موضوع در حال جستجو هستم. البته گمانه زنی من برای ده سال واقعاً خیلی کم است زیرا باید دست کم روی یک دو قرن حساب باز کرد، به همین علت آدم باید واقعا عاشق ایران باشد تا برود سراغ چنین طرح هائی، چون که در کوتاه مدت به هیج عنوان نفع مادی برای هیچکس نخواهد داشت، 400 دستگاه ماشین خاک برداری هم خیلی کم است و من تنها برای شروع کار مطرح کردم. برای شروع البته دو سه میلیون دلار نیاز هست برای سازمان حفظ محیط زیست و زمین شناسی و فرآوری مسالح ساختمانی و غیره...که پیرامون این طرح کار کنند و یک پرونده تحقیقاتی (احتمالاً تحت عنوان تسطیح ایران) منتشر کنند. جواب منفی شنیدن البته قابل پیشبینی ترین ها بنظر می رسد. ولی مهم این است که این نظریه در اینجا مطرح شده و من به شما اطمینان می دهم که در برگ های تاریخ ایران نام سایت شما به ثبت خواهد رسید و ایرانیان یاد خواهند آورد که : در دوران باستان هنوز در اطراف ایران رشته های کوه هائی به نام زاگرس و البرز وجود داشت. طرح حذف رشته کوه ها نخستین بار...این موضوع که علمی باشد یا نباشد، عملی باشد و یا نباشد واقعا نیاز دارد که برای آن یک بنیاد ایجاد کنیم. دست کم برای این که پی ببریم این طرح شدنی هست یا نیست ؟
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
0
0
ایران عزیز باید این طرح خیلی عالی را انجام دهد تا در دورانی که پیش رو داریم که کمبود آب در کل کشورهای جهان است حرف اول را از نظر قدرت آینده نگری و تامین نیازهای مردم را به رخ جهان بکشد و اگر این طرح انجام نشود بهران کم آبی در آینده گریبانگیر فرزندان ما خواهد شد ما باید به ایرانی هزار ساله فکر کنیم .
حسین
|
United States
|
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۷
1
0
ما ایرانیان با توجه به قدمت تاریخی بزرگ در گذشته ای دورو همچنین با دلاوری شهیدانمان در 8 سال جنگ تحمیلی که با بیشتر دنیا جنگیدیم و از خاکمان محافظت نمودیم باید این چنین طرح هایی را عملی کنیم زیرا با احداث این کانال قدرت ایران در جهان به صدر جدول خواهد رسید زیرا با این کار منطقه ای خاورمیانه متحول خواهد شد. زیرا دیگر هیچ کشور عربی قادر با رویاروی با ایران نیست چه برسد به اینکه بخواهند به نام خلیج فارس به ما آسیب رسانند در ضمن مشکلات ساخت این کانال نسبت به زدن تونل دریایی هیچ است . باور کنید تمام مشکلات ایران عزیز حل خواهد شد احداث این کانال از حفر 1000 حلقه چاه نفت واجبتر است ایران کشوری خواهد شد با بندرهای مختلف ، کم آبی حل خواهد شد. به گفت حضرت محمد دانش گر در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت . باید مسئولین با مناقصه گذاشتن آن حتی با کشورهای شمالی این طرح را هرچه سریعتر به سرانجام رسانند. ایران باید قدرت خود را پس از 3000 سال به دنیا ثابت کند . و مطمئن باشید ایران در آینده مدیریت جهان را در برخواهد داشت حتی با همین طرح
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
2
0
این طرح به دلیل متحول شدن ایران به قدرت اقتصادی از طرف امریکا واسراییل مخالف میشه اونم از طریق خودفروخته های که داخل ایران نفوذ دارند
zahra
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
0
0
فوق العاده میشه....
چنین گذرگاهی نیاز داره به زمینای زیادی برای حفر.که متعلق به ینفرم نیست که راحت به از دست دادنش رضایت بده

فقط عایااااا فکری بحال خرید این زمینا شده؟
ناشناس
|
Sweden
|
۲۲:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1
1
دریای عمل در اتفاق صفر است و دریای خزر در ارتفاع 27 متر زیر صفر! چطور می خواهند بین دو سطح متفاوت از آب کانال بکشند؟ حتی به فرض که کشیدن چنین کانالی ممکن بود ، آب اقیانوس هند به دریای خزر سرازیر می شد و تمام شهرای ساحلی را اعم از انزلی و آستارا گرفته تا خود رشت زیر آب فرو می برد! بلکه باکو و آستاراخان هم غرق می شدند! بگذریم که با تفییر شوری آب و PH دریای خزر هم همه گونه های آبزی آن می مردند و ضمنا ماهیها و گونه های اقیانوسی وارد دریای خزر می شدند!
بحمدالله انجام چنین کاری ممکن نیست .و اصلا نمی شود رشته هاییهایی مانند البزر در شمال و یا مکران در حنوب را که به ترتیب حداقل سه هزار و هزار متر ارتفاع دارند تا سطح دریا حفر کرد و کانالی به عموق حداقل سه هزار متر ایجاد کرد!
مهم این است که عده ای پر ادعای دانشگاهها برای ابراز فضل و ادعای اینکه خیلی می دانند چنین حرفهایی می گویندد و کیف بودجه های تخقیقاتی را می کمند و به ریش دولت و ملت می خندند.
سالار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
0
0
بجای برداشت تحریم از طرف آمریکا و اروپا؛ اونها بیان طرح ایران رود رو اجرا کنن و خلیج فارس و خزر رو بهم وصل کنن تا کویر خشک و بی آب رونق بگیره؛ چنان رونقی که تا صدها نسل بعد از ما هم بدان افتخار کنن...
لاقل اگر انرژی هسته ای رو دادیم بگیم جاش میلیون ها شغل ایجاد کردیم...
علی تهرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۸
0
0
در این زمانه صحبت از غیر ممکن عاقلانه نیست . هزینه این کار را ملت می دهند . باعث درآمد و افتخار ملی می شود . مناسبات و معادلات منطقه ای از نظر سیاسی و نظامی و اقتصادی بهم می خورد. شرایط و ضوابط بین هفت خواهر نفتی و هفت خواهر زاده نفتی تغییر خواهد کرد . با گرم تر شدن هوا و تغییرات اقلیمی شرایطی پیش خواهد آمد که انجام این پروژه را بعد از اصلاحات عملیاتی خواهد کرد . این طرح باید بصورت جدی مطالعه و عملیاتی گردد .برای این کاربزرگ سه قوه باید همکاری بزرکی ارایه دهند و شجاعت به معنی واقعی باید چاشنی کار شود . اجانب دوست ندارند این کار انجام شود . بزودی بعضی از نیروگاه های حرارتی با بی آبی مواجه خواهند شد و قیمت هر کیلو وات ساعت برق مصرفی افزایش خواهد داشت و این |آغاز یک بحران بی پایان خواهد بود . این که ما بکاریم و آیندگان بهره مند شوند از محورهای فرهنگی ماست . انشاال...
محمذ
|
United States
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
0
0
nدیر وزود دارد اما سوخت وسوز ندارد
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
0
0
موضوع اینه که پیش بینی کردن که تا 30 سال یا کمتر 50 میلیون جمعیت ایران برای زنده ماندن مجبورن از کشور مهاجرت کنند.یعنی تا نابودی از خشکسالی چیزی نمونده ایران مثل صحرای خشک وسوزان میشه.بنابراین این طرح ضروریه
محد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
0
0
سلام. این کار باید انجام بشه چون از همه لحاظ به نفع کشوره اگه از لحاظ مهندسی راهی داشته باشه
امیر کبیر
|
Italy
|
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
0
1
آقا جون چرا سختش میکنید اول ببینید اولویت بندی کنید اولویت حل مشکل آب هست نه صرفه اقتصادی ایران رود سنگ بزرگ برداشتن هست که از قدیم گفتند سنگ بزرگ برداشتن نشانه نزدن است شما اول با یه خط لوله مستقیم آب رو از دریای جنوب که به آبهای آزاد متصل است انتقال بدهید به کویر مرکزی ایران با داشتن دریاچه مرکزی مشکل اصلی که آب هست حل بشه..هم کم هزینه تر هست هم زودتر به بهره برداری میرسه سازمان محیط زیست هم دیگه نمیتونه بهونه بیاره پیامد منفی داره ال بله جیمبله چرا که میزان آب ورودی به دریاچه میزان آب تبخیر شده دریاچه سطح آب دریاچه در تمامی فصول تحت کنترل هست در فصول گرم آب بیشتر نیاز است وارد دریاچه شود در فصول سرد آب کمتر نیاز است منتقل شود در واقع پیامد های منقی رو به صفر میرساینم در واقع ما دریاچه ای تحت کنترل در دل ایران داریم با منابع آب نامحدود این دقیقا چیزی هست که بهش احتیاج داریم....نه بیشتر نه کمتر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
0
0
خدایی خنده داره حرفهاتون مشکل زیست محیطی رو کلا فراموش کردین به لحاظ فنی هم امکان پذیر بشه به لحاظ زیست محیطی فاجعه است حتی آوردن آب به کویر لوت هم فاجعه است حتی اگر به خزر هم متصل نشود اکوسیستم کویر کلا منهدم خواهد شد نمک چندصد سال تجمع یافته در آب حل میشود و باعث گسترش محدوده شوری میشود که نه تنها باعث آبادانی نخواهد شد بلکه موجب ویرانی جاذبه های گردشگری و حتی همین حداقل امکان زیست هم خواهد شد
چه اصراری هست که گرمترین نقطه دنیا را خنک کنیم خوب الان هم منحصر بفرد هست کمی برای حفظ محیط زیست ارزش قائل شویم و دست از خودخواهی برداریم مشکل خشکسالی با مدیریت بهتر منابع آب قابل حل است ما طبق معمول دروازه را رها کرده ایم و سعی بر رد شدن از سوراخ سوزن داریم
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۹
1
0
به نظر بنده با اصلاح طرح می توان آن را اجرایی کرد
بهروز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
1
0
دلتون خوشه غیر ممکنه
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
0
0
جالبه خبر مال شهريور نوده شماها تو شهريور 94 دنبالش ميكنيد..بابا ما خيلي باحاليمممم.
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۶
0
0
این پروژه بهترین و اقتصادی ترین پروژه ایران در کل دوران این کشور باستانی خواهد بود

نام:
ایمیل:
* نظر:
نیازمندیها
دقیق ترین نرخ قیمت روز لحظه ای زنده بازار سکه
آموزش تعمیرات فتوکپی و آموزش تعمیرات پرینتر 88909606-021